Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

        Firma HUNTER – SZKOLENIA, w uzgodnieniu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie, zaprasza myśliwych na szkolenie tzw. weterynaryjne, tj. szkolenie z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału.  Szkolenie to wynika z wytycznych rozporządzenia Unii Europejskiej nr 853/2004 zawartych w załączniku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 4, jak również wytycznych rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, szkolenie to odbędzie się metodą
z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość tj. drogą zdalną, z wykorzystaniem platformy MS Teams. Program i treści szkolenia w niczym nie będą odbiegać od wcześniejszych tego rodzaju szkoleń prowadzonych przez te same osoby metodą tradycyjną (stacjonarnych). Szkolenie przeprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zajmujący się na stałe problematyka łowiecko-weterynaryjną. Wstępny termin szkolenia ustalony został na sierpień 2021 roku. Zgodnie z wymaganiami szkolenie trwać będzie dwa dni po 8 godzin każdego dnia (sobota i niedziela) i obejmować będzie zagadnienia wynikające z przepisów cytowanych rozporządzeń, patrz załączniki:

PEŁNA OFERTA [POBIERZ]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [POBIERZ]

 

Zaproszenie na szkolenie weterynaryjne z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału

20 lipca 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE