Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XX Zachodniopomorskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich o Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego w dniu 29 maja 2021 roku.

 

 

Tegoroczny przegląd odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Livewebinar. Bieżące komunikaty będą przekazywane   za pośrednictwem:

  1. Strony internetowej Ośrodka Kultury i Turystyki www.okitbarwice.naszgok.pl
  2. strony internetowej http://muzyka.mysliwska.pl/
  3. na stronie wydarzenia na fanpage’u Ośrodka Kultury i Turystyki                                    https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Kultury-i-Turystyki-w-Barwicach5655002102 47 581

           

Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie solistów oraz zespoły sygnalistów myśliwskich.

Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach:

- indywidualna klasa D, C, B, A,

- kategoria zespołowa klasa D ,C, B, A, G.

Wylosowane zestawy konkursowe zostaną ogłoszone na w/w stronach w dniu 21 maja 2021r.

Karty zgłoszenia należy przesłać do 26 maja 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zpsm-b@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Kultury i Turystyki ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice                             tel./fax 94 373 60 25 Zgłoszenie po terminie dyskwalifikuje w udziale XX Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich. Decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy Livewebinar zostaną podane w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2021 roku, natomiast listy startowe poszczególnych uczestników zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu 28 maja 2021 roku.

 

                                                                                                         Z pozdrowieniami

                                                                                                     Komitet Organizacyjny

 

 

Zaproszenie do udziału w XX Zachodniopomorskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich o statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego

17 maja 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE