Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

W nowej ofercie ubezpieczenia Wiener TU S.A. nie tylko obniżono składki o 7 proc. w stosunku do poprzednio obowiązujących warunków, ale również poprawiony został zakres ochrony.

W programie rozszerzono zakres terytorialny o tereny przygraniczne RP.

Podniesiono również limity odpowiedzialności: z tytułu klauzuli odpowiedzialności cywilnej najemcy, w tym za wynajęte do polowań zbiorowych zwierzęta  (ptaki i psy) z 5 tys. zł do 20 tys. zł z franszyzą redukcyjną 500 zł oraz za szkody w środowisku naturalnym z 50 tys. zł do 100 tys. zł.

Do zakresu ubezpieczenia włączone zostały również koszty udziału w postępowaniu w charakterze świadka (w tym m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania) oraz klauzula naruszenia dóbr osobistych z limitem do 50 tys. zł. Wszelkie szczegóły dotyczące nowego programu dostępne są w zakładce DLA MYŚLIWYCH – UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZENIE OC KÓŁ ŁOWIECKICH.

 

Z dniem 1 października ruszył nowy program ubezpieczenia OC kół łowieckich oraz OHZ

05 października 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE