Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Koleżanki i Koledzy ,
 
poniżej przedstawiamy wyniki audytu działalności Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie na który składają się :
 
- stanowisko Komisji ds. audytu - [ POBIERZ ]  
 
Audyt został przeprowadzony za zgodą Zarządu Głównego PZŁ . 
Wyniki audytu zostały bezzwłocznie przekazane Naczelnej Radzie Łowieckiej , Zarządowi Głównemu oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu . W najbliższym czasie wyniki audytu zostaną także przekazane do wiadomości Zarządów Kół Łowieckich oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów .
 
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ w Szczecinie
   
Tomasz Piotrowski 
p.o. Kierownika Biura Zarządu Okręgowego 
 
 
 

Wyniki audytu działalności Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie


04 czerwca 2019

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE