Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

 

- pisemny test wyboru w dniu 02.07.2019r godz. 9ºº- Ośrodek

Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach - ustny w dniu 03.07.2019r w godz. od 9ºº do 13ºº w siedzibie Związku w

Szczecinie ul. Waryńskiego 43

- sprawdzian strzelecki w dniu 02.07.2019r - Ośrodek

Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

 

Nieodzownym warunkiem przystąpienia do składania przedmiotowych egzaminów jest przedłożenie komisji egzaminacyjnej następujących dokumentów:

 

  1. wypełnionego formularza wniosku o przystąpienie do egzaminu, wraz z załącznikami.

  2. potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 184,50 zł brutto na nasz numer rachunku bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, z adnotacją „opłata za egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe”. POPRAWKOWY

  3. potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł brutto płatne na rachunek bankowy jak wskazano powyżej, z adnotacją „opłata za egzamin strzelecki”,

  4. Dzienniczek stażysty - z wpisem o zaliczeniu stażu.

 

„DARZ BÓR”

UWAGA! EGZAMIN

14 czerwca 2019

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE