Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie niniejszym powiadamia, iż w związku z odbyciem obowiązkowego szkolenia, stosownie do wymogu przewidzianego treścią § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. Nr 3 z 2010r poz.19) – podaje się poniższe terminy egzaminów dla osób, które nie posiadały zaliczonego rocznego stażu w kole w pierwszym kwietniowym i drugim lipcowym terminie egzaminacyjnym. Termin poprawkowych egzaminów na uprawnienia podstawowe oraz selekcjonerskie:

 

- pisemny test wyboru w dniu 01.10.2019r godz. 9ºº- Ośrodek

Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach - ustny w dniu 02.10.2019r w godz. od 9ºº do 13ºº w siedzibie Związku w

Szczecinie ul. Waryńskiego 43

- sprawdzian strzelecki w dniu 01.10.2019r - Ośrodek

Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

 

Nieodzownym warunkiem przystąpienia do składania przedmiotowych egzaminów jest przedłożenie komisji egzaminacyjnej następujących dokumentów:

 

  1. wypełnionego formularza wniosku o przystąpienie do egzaminu, wraz z załącznikami.

  2. potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 184,50 zł brutto na nasz numer rachunku bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, z adnotacją „opłata za egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe”. POPRAWKOWY

  3. potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł brutto płatne na rachunek bankowy jak wskazano powyżej, z adnotacją „opłata za egzamin strzelecki”,

  4. Dzienniczek stażysty - z wpisem o zaliczeniu stażu.

 

„DARZ BÓR”

 

Terminy egzaminów

23 września 2019

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE