Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

DARZ BÓR

Moja firma

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE

DARZ BÓR

 

MISTRZOSTWA OKRĘGU W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH

 

 

Mistrzostwa odbędą się 27.06.2021 r. w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ imienia Janusza Flaszy w Pucicach.

 

PEŁEN REGULAMIN  [POBIERZ]

1.  Termin zgłoszeń do tut. biura udziału w Zawodach upływa z dniem 23 czerwca 2021 r .
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika bądź zawodników, posiadaną klasę strzelecką oraz informację czy startuje indywidualnie czy drużynowo.

2.  Przybycie zawodników na strzelnicę oraz wydawanie numerów startowych od godz. 800. Otwarcie zawodów godz. 830.

3. Prawo startu w reprezentacji koła posiadają tylko zawodnicy z ważną legitymacją członka PZŁ, będący członkami kół z siedzibami na terenie tut. okręgowej organizacji łowieckiej, oraz w trybie indywidualnym członkowie tych kół jak i przynależący z uwagi na miejsce zamieszkania do tut. ZO PZŁ, w tym posiadający status członków niezrzeszonych w kołach.

4.   W Zawodach startują wyłącznie zgłoszeni do udziału w terminie jw., w systemie :

            –  trzyosobowe drużyny kół łowieckich w klasie powszechnej,

            – indywidualnie w klasyfikacji Dian, posiadacze tytułu mistrzów strzelectwa myśliwskiego PZŁ, oraz zawodnicy klasy powszechnej, oraz w klasie senior - powyżej 60 roku życia (od dnia ukończenia), poza reprezentacjami, zgodnie z wymogiem pkt 3.

5. Zawody odbywają się w pełnym wymiarze konkurencji wieloboju myśliwskiego, przy respektowaniu reguł aktualnych "Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ".

6.  Przydział numerów startowych i harmonogram przebiegu strzelań podane zostaną w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

7.  Prowadzone będą dwie klasyfikacje trzyosobowych drużyn kół łowieckich w klasach otwartej i powszechnej

 

Nagrodami specjalnymi w tych zmaganiach będzie piękny i celny sztucer ATA TURQUA generacji II Adjustable Black w kalibrze 308 Win. który zasponsorował sklep myśliwski Dzikarz.pl oraz luneta NOBLEX 3-18x56 ufundowana przez sklep myśliwski "Darz Bór" Piotr Barcikowski

 

Zawody zostaną przeprowadzone o ile pozwolą na to obowiązujące przepisy sanitarne wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. Ostateczna informacja o przeprowadzeniu lub odwołaniu zawodów ukaże się na stronie ZO PZŁ w Szczecinie ( www.pzl.szczecin.pl )
w dniu 23 czerwca 2021 roku.

 

Szczecin,  dnia  14 czerwca 2021 r.            

                                                                                                                           Darz Bór

 

 

 

 

ZAWODY   STRZELECKIE

O  „ PUCHAR   GRYFA   SZCZECIŃSKIEGO ”

 

Zawody odbędą się 12.06.2021 r. w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ imienia Janusza Flaszy w Pucicach według poniższego porządku dziennego :

-  godz. 8.00 – 8.30    -  rejestracja i wydawanie numerów startowych,

-  godz. 8.30 – 8.45    -  otwarcie zawodów i odprawa zawodników,

-  od godz. 9.00          -  rozpoczęcie strzelań konkursowych.

 

2.  Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach,  oraz uzyskanie punktów do „Wawrzynu strzeleckiego”, jak również integracja środowisk myśliwskich regionu.

 

3.  W zawodach mogą brać udział wyłącznie członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację organizacyjną. Łączna lista startujących wynosi do 120 zawodników. O przyjęciu decyduje kolejność opłacenia wpisowego.

 

4.  Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 200 zł na nasz numer rachunku bankowego : 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, w terminie do dnia 9 czerwca br. Na przelewie należy podać imię i nazwisko zawodnika, przynależność do danego okręgu, nr legitymacji PZŁ oraz klasę strzelecką.

Warunkiem rejestracji zawodnika w sekretariacie zawodów jest okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowego.

 

5. Zawody odbywają się w pełnym wymiarze konkurencji w pięcioboju myśliwskiego, przy respektowaniu reguł aktualnych "Prawideł strzelań myśliwskich dla pięcioboju przez PZŁ"

 

PEŁEN REGULAMIN ZAWODÓW [POBIERZ]

 

 

 

 

Zawody Strzeleckie- eliminacje do Ligi Strzeleckiej PZŁ

 

Zawody odbyły się na Strzelnicy Myśliwskiej im. Janusza Flaszy w Pucicach w dniu 22 maja 2021 roku . Ich celem było wyłonienie czterech najlepszych drużyn kwalifikujących się do półfinału Ligi Strzeleckiej.

WYNIKI:

Klasa powszechna [POBIERZ]

Klasa C [POBIERZ]

Klasa mistrzowska [POBIERZ]

Klasa Senior [POBIERZ]

Drużyna Koszalin [POBIERZ]

Drużyna Szczecin [POBIERZ]

Drużyna Poznań [POBIERZ]

Drużyna Piła [POBIERZ]

Drużyna Leszno [POBIERZ]

Drużyna Gorzów [POBIERZ]

Drużyna Zielona Góra [POBIERZ]

 

PEŁNY REGULAMIN  [POBIERZ]

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetną atmosferę i łowiecką rywalizację. Zwycięzcom gratulujemy wygranej.

        

   Zawody odbyły się 30 sierpnia na strzelnicy myśliwskiej w Pucicach w pełnym wymiarze konkurencji wieloboju myśliwskiego, przy respektowaniu reguł aktualnych prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ.

Wyniki :

Klasa M [POBIERZ]

Klasa C [POBIERZ]

Klasa P [POBIERZ]

Klasa Senior [POBIERZ]

Klasa Open [POBIERZ]

 

    Zawody odbyły się 18 lipca na strzelnicy myśliwskiej w Pucicach w pełnym wymiarze konkurencji wieloboju myśliwskiego, przy respektowaniu reguł aktualnych prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ.

 

Wyniki :

Klasa M [POBIERZ]

Klasa P [POBIERZ]

Klasa C [POBIERZ]

Klasa Senior [POBIERZ]

Diany [POBIERZ]

 

Strzelectwo