DARZ BÓR

Moja firma

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE

DARZ BÓR

Struktura

 

Zarząd Okręgowy PZŁ   
 

Kol. Hubert ŁASKAWIEC
 

 

Kol. Przemysław DUBICKI
 

 

Kol. Daniel POGORZELEC

 

Kol. Zbigniew NIEDZIAŁEK
 

 

Łowczy Okręgowy

Kol. Damian Łukasz PIZOŃ  
   

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny   
Kol. Tomasz Korwin PIOTROWSKI


Zastępcy Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Kol. Artur BRANICKI
Kol. Bronisław KOSIŁKO

Kol. Krzysztof KIECZKA

Kol. Hubert STOJEK

 

Okręgowy Sąd Łowiecki  
prezes:    Kol. Jerzy ZAWADA
zastępca prezesa:    Kol. Jana MILKO
zastępca prezesa:    Kol. Andrzej MUCHO

 

Członkowie:     

Kol. Arkadiusz BYLIŃSKI
Kol. Grzegorz CHOJNOWSKI
Kol. Krzysztof GRZELAK 
Kol. Ryszard ŁOSINIECKI
Kol. Ryszard NIEMCZUK
Kol. Ryszard SUCHODOLSKI

 

Zespół Nadzorczo -Kontrolny
Przewodniczący: Ryszard SAWICKI
Z-ca Przewodniczącego: Tomasz GRUBBA
Sekretarz: Mateusz PIĄTEK
Członkowie:
Krzysztof GŁADKI
Aleksander GERMANOWICZ
 
Zespół ds. kontroli kół łowieckich
Przewodniczący: Mateusz PIĄTEK
Członkowie:
Ryszard SAWICKI
Tomasz GRUBBA
Krzysztof GŁADKI
Aleksander GERMANOWICZ
Piotr BOJKO
Jarosław OLBRYCH
Wojciech CHUDZIKIEWICZ


  
Komisja Hodowlana    
przewodniczący:   Kol. Piotr KMET
     
Podkomisja d/s  zwierzyny grubej :    

Kol. Paweł GZYL
Kol. Antoni MICHNOWICZ,
Kol. Tadeusz PIOTROWSKI
Kol. Wiesław RYMSZEWICZ
Kol. Jacek SZCZEPANIAK
Kol. Tomasz SZESZYCKI
Kol. Andrzej WYSOCKI
     
Podkomisja d/s zwierzyny drobnej :    
Kol. Jacek PAWLIK
Kol. Zbigniew PRYWEREK
Kol. Ludwik URBAŃSKI,
 
Komisja Kynologiczna
przewodniczący  
Kol. Paweł  GZYL


Członkowie:

Kol. Michał CHMIELEWSKI                
Kol. Wilhelm BRZOZOWSKI
Kol. Krzysztof GAWROŃSKI
Kol. Dariusz KOWALSKI
Kol. Krzysztof KWIECIŃSKI
Kol. Jacek POKORSKI
Kol. Andrzej SIWIEC
Kol. Marcin WOJCIECHOWSKI 
Kol. Józef ŻUROWSKI


Komisja Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich
przewodniczący  
Kol. Ireneusz KIRYK 

 

Członkowie:    

Kol. Andrzej BIELEWSKI
Kol. Marek BINIEK 
Kol. Jerzy CZOBODZIŃSKI 
Kol. Michał CZULIŃSKI
Kol. Piotr GŁOGOWSKI
Kol. Krzysztof GRZELAK
Kol. Jacek KARKOSZ
Kol. Emilian KONIECZNY
Kol. Janusz KUŻMA 
Kol. Hubert ŁASKAWIEC
Kol. Waldemar ŁASKAWIEC
Kol. Andrzej PYRCZEK
Kol. Andrzej WAKULIŃSKI


Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa 
przewodniczący    
Kol. Przemysław GROMADA

 

członkowie    

Kol. Andrzej ANDRZEJCZAK
Kol. Bartosz BUKOWSKI
Kol. Ryszard CZERASZKIEWICZ
Kol. Jacek FABISZAK
Kol. Józef JAROSŁAWSKI,
Kol. Przemysław MALEC
Kol. Tomasz  PYTLIK
Kol. Józef SERDYŃSKI
Kol. Paweł SKUBISZ

 

Rzecznik prasowy ZO PZŁ w Szczecinie    Kol. Bartosz BUKOWSKI
 

Komisja Odznaczeń Łowieckich
przewodniczący    
Kol. Waldemar ŁASKAWIEC
członkowie    Kol. Józef SERDYŃSKI


Komisja Strzelectwa Myśliwskiego 
przewodniczący    
Kol.  

 

Członkowie:

Kol. Tomasz KMIEĆ
Kol. Jacek BRZDĘK

Kol. Jacek CHLEBOWSKI

Kol. Piotr BOJKO

Kol. Zbigniew NIEDZIAŁEK

 

Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl