Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

30 listopada 2020 r. Mazowiecki Ruch Antyłowiecki opublikował w mediach społecznościowych wpis z nieprawdziwymi informacjami na temat prowadzonej przez nas gospodarki łowieckiej, który miały zdyskredytować nasze środowisko w oczach opinii publicznej. Wiele mediów powielało retorykę płynącą z „raportu” MRA (bo tak ta nierzetelna publikacja została nazwana).

Zarząd Główny w pierwszej kolejności wystosował oświadczenie, w którym wykazał celowe wprowadzanie odbiorców w błąd i manipulację danymi:

czytaj: ODPOWIEDŹ PZŁ NA PUBLIKACJĘ MRA

W drugiej kolejności Zarząd Główny podjął kroki prawne wobec mediów, które te zmanipulowane i nieprawdziwe informacje powielały, żądając opublikowania sprostowania. W konsekwencji w styczniu 2021 r. na portalach informacyjnych pojawiły się odpowiednie wyjaśnienia, które publikujemy poniżej:

SPROSTOWANIE NR 1

SPROSTOWANIE NR 2 

SPROSTOWANIE NR 3

Natomiast tam, gdzie zaniechano publikacji sprostowań wysłaliśmy, ponowne wezwania do ich zamieszczenia. W przypadku braku odpowiedzi na ponowny wniosek sprawa zostanie skierowana na drogę postepowania sądowego.

PONOWNE WEZWANIA DO SPROSTOWANIA

Kolejne kroki prawne

Wezwania do sprostowania Zarząd Główny wystosował także w głośnej sprawie odstrzału redukcyjnego dzików w Jaworznie, gdzie najpierw razem z ZO Katowice wydał oświadczenie:

czytaj OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ODSTRZAŁU DZIKÓW W JAWORZNIE,

a następnie podjął odpowiednie kroki prawne celem zaprzestania rozpowszechniania nierzetelnych informacji dotyczących działalności myśliwych:

czytaj POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI WZYWA DO SPROSTOWANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

 

Sprostowania w mediach po podjętych działaniach prawnych w imieniu myśliwych

19 lutego 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE