Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

DARZ BÓR

Moja firma

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE

DARZ BÓR

Składki

 

Składka członkowska za rok 2021 wynosi:

  • normalna 403 zł

  • ulgowa 223 zł 

  • ulgowa (wg par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ) 133 zł

Par. 124 ust. 2 Statutu PZŁ

Składka ulgowa, w wysokości 50% składki, o której mowa w ust. 1, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia z zastrzeżeniem ust. 3.

Par 124 ust. 3 Statutu PZŁ

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki, o której mowa w ust. 1.

 

 

Dane do przelewu:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie

Konto: PKO SA I O/Szczecin Nr 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692

Regon 000742279-00389    NIP 526-030-04-63