Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Szanowni Państwo, 

Miło jest nam poinformować, iż od 01 lipca 2021 r. startuje program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci ubiegających się o Legitymację Junior Polskiego Związku Łowieckiego, wynegocjowany przez WDB S.A. w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Program ubezpieczenia obejmuje zakresem świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec ubezpieczone dziecko podczas korzystania ze strzelnic w trakcie treningów lub podczas udziału w zawodach w dyscyplinach wchodzących w skład prawideł strzelań myśliwskich prowadzonych przez PZŁ z wyłączeniem zawodów centralnych oraz mistrzostw.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania Legitymacji PZŁ zatwierdzonym uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10 maja 2021,  każde dziecko ubiegające się o  Legitymację Juniora PZŁ musi zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wynegocjowana oferta Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group  zapewnia Państwa dzieciom ochronę w zakresie, który jest wyłączony z ochrony w przypadku standardowych programów NNW dostępnych na polskim rynku.

Zakres ochrony, wysokość składki, deklaracje, Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z Kartą Produktui Tabelą Uszczerbku na Zdrowiu znajdziecie Państwo tutaj

Zachęcamy do skorzystania z propozycji i przystąpienia do grupowego programu ubezpieczenia NNW Junior PZŁ.

Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia do 25 czerwca 2021 r., zostaną objęte ochroną  już od 1 lipca 2021.

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIANASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA  DZIECIUBIEGAJĄCYCH SIĘ O LEGITYMACJĘ JUNIOR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

 

  • W celu przystąpienia do ubezpieczenia, rodzic bądź prawny opiekun dziecka zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia znajdującej się na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego www.pzlow.pl w zakładce:  Dla myśliwych →Ubezpieczenia→ Myśliwi i stażyści→ Junior
  • Składkę za ubezpieczenie w wysokości  20 zł  należy wpłacić na konto odpowiedniego Zarządu Okręgowego. Dokonując opłaty składki należy pobrać potwierdzenie wpłaty lub dowód przelewu.
  • Wypełnioną deklarację w wersji papierowej oraz dowód wpłaty bądź potwierdzenie z kasy Zarządu Okręgowego należy złożyć do macierzystego Zarządu Okręgowego, do którego przynależy rodzic bądź opiekun prawny dziecka. 
  • Początkiem okresu ochrony jest pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie przekazania wypełnionej deklaracji oraz zaksięgowania składki na koncie odpowiedniego Zarządu Okręgowego PZŁ z zastrzeżeniem, że zaksięgowanie lub przekazanie składki nastąpić musi do 25 dnia danego miesiąca.
  • W przypadku wszelkich pytań bądź wątpliwości w zakresie programu ubezpieczenia NNW Junior PZŁ, prosimy o kontakt z: 

 

WDB SA

Paulina Gromadzkapaulina.gromadzka@wdbsa.pltel. 504 826 910

lub

Aleksandra Mrózaleksandra.mroz@wdbsa.pltel. 512 370 606

lub osobą odpowiedzialną z ramienia PZŁ

Marta Kucm.kuc@pzlow.pltel. 22 556 55 58 

 

Rusza program ubezpieczeń dla Juniora PZŁ

09 czerwca 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE