Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Informujemy iż po zapoznaniu się z wynikami audytu Zarząd Główny PZŁ podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę z byłym Łowczym Okręgowym w Szczecinie bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 par 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy (dyscyplinarnie) .

 

Rozwiązanie umowy o pracę z byłym Łowczym Okręgowym 

13 czerwca 2019

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE