Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

     Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie oraz Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Szczecinie, zapraszają na:

Regionalną ocenę  pracy posokowców i tropowców w naturalnym łowisku, która odbędzie się w dniach 14-16 września 2021 r. (wtorek-czwartek).

 

 

Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie mailowo na adres zo.szczecin@pzlow.pl

Druk zgłoszenia do pobrania na stronie  https://www.pzlow.pl/kynologia/

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 10.09.2021 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania limitu pięciu psów. O zakwalifikowaniu na ocenę decyduje kolejność zgłoszenia    i organizator.

Opłata zgłoszeniowa za udział każdego psa w Konkursie wynosi: 300 zł  członkowie PZŁ, 350 zł pozostali uczestnicy.

Opłatę zgłoszeniową prosimy przelać do dnia 10.09.2021 r. do godz. 15.00 na konto ZO PZŁ w Szczecinie: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692,  w treści przelewu wpisując nazwę i datę imprezy: ”Ocena pracy posokowców i tropowców 14-16.09.2021 r.”

Zgłoszenie psa jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do uiszczenia wpisowego.

 

 

UWAGA!

Powyższa impreza kynologiczna odbywa się na podstawie Regulaminu "Oceny posokowców/tropowców w naturalnym łowisku".

Każdy uczestnik  przystępując do oceny jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu.

W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do Oceny, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, w przypadku członków PZŁ korzystających z opłaty  w wysokości 300 zł - ważną legitymację członkowską PZŁ.

W przypadku wycofania psa z Oceny po terminie 10.09.2021 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.

Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Oceny z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminy „Oceny posokowców/tropowców w naturalnym łowisku”,  oraz niniejszej informacji.

O kolejności uczestnictwa decydować będzie losowanie, które zostanie przeprowadzone w dniu 14.08.2021 r. z udziałem uczestników.

Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji przed ASF i COVID-19.  

Prosimy uczestników o zabranie za sobą czystych uniformów łowieckich, które po zakończeniu imprezy zostaną przez użytkownika umieszczone w worku foliowym i poddane następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania.

Również pojazdy należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.

Miejsce imprezy zostanie podane po zakwalifikowaniu psa.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Karol Antoniuk, tel. 600805924

 

Regionalna Ocena Pracy Posokowców/Tropowców w naturalnym łowisku

24 sierpnia 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE