Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

 

 

Program oceny:

7.00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny;

8.00– Otwarcie oceny, sprawy organizacyjne;

8.00 –14.00 Ocena pracy psów;

16.00 – Zamknięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

 

Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie mailowo na adres:  zo.szczecin@pzlow.pl

Druk zgłoszenia [POBIERZ]

Osoba wyznaczona do kontaktu przez organizatora: instruktor Piotr Bojko tel. 91 48 72 888

 

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 09.10.2020 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania limitu 16 psów. O zakwalifikowaniu na Ocenę decyduje kolejność zgłoszenia i organizator.

Miejsce Oceny dzikarzy w naturalnych warunkach zostanie podane po zarejestrowaniu uczestnika.

 

Opłata zgłoszeniowa za udział każdego psa w Konkursie wynosi: 100 zł - członkowie PZŁ,

200 zł - pozostali uczestnicy.

 

Opłatę zgłoszeniową prosimy przelać do dnia 09.10.2020 r. do godz. 15.00 na konto organizacji:

85 1240 3813 1111 0000 4375 6692 w treści przelewu wpisując datę i nazwę imprezy: 17.09.2020 r. Dzikarze. Zgłoszenie psa jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do uiszczenia wpisowego.

 

UWAGA!

Ocena Pracy Dzikarzy odbywa się na podstawie Regulaminu "Oceny dzikarzy w naturalnych warunkach, w trakcie polowań zbiorowych".

Każdy uczestnik  przystępując do oceny jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu.

W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do Oceny, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, w przypadku członków PZŁ korzystających z opłaty  w wysokości 100 zł - ważną legitymację członkowską PZŁ.

W przypadku wycofania psa z Oceny po terminie 14.10.2020 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.

Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Oceny z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Oceny dzikarzy w naturalnych warunkach, w trakcie polowań zbiorowych oraz niniejszej informacji.

Organizatorzy nie przewidują stawiania psów na lokatach.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla uczestników.

Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji przed ASF i COVID-19. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do sporządzenia stosownych oświadczeń. 

Minimalny czas karencji od momentu przebywania uczestnika konkursu w strefie zagrożonej ASF do momentu wzięcia udziału w wydarzeniu wynosi 5 dni. 

Prosimy uczestników o zabranie za sobą czystych uniformów łowieckich, które po zakończeniu imprezy zostaną przez użytkownika umieszczone w worku foliowym i poddane następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania.

Również pojazdy należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.

 

  

 

Regionalna Ocena dzikarzy w warunkach naturalnych

19 września 2020

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE