Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

 

Koła Łowieckie okręgu szczecińskiego, Myśliwi, kandydaci

Dotyczy : Zmiany organizacji pracy biura w związku sytuacją epidemiologiczna w kraju.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-Cov-2 na terenie kraju, ZO PZŁ w Szczecinie po przeprowadzeniu analizy sytuacji zdrowotnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie ZG PZŁ z dnia 11 marca br. wdraża następujące rozwiązania:

1. Pracownicy etatowi biura ZO PZŁ w Szczecinie otrzymują możliwość pracy zdalnej w systemie administracyjnym Łowiectwo w Polsce,

  1. Od dnia 13 marca br. do odwołania ustalone zostaną dyżury jednoosobowe w biurze wyłącznie w celu obsługi telefonu stacjonarnego, odbierania poczty tradycyjnej oraz e-mail,

3. Od dnia dzisiejszego tj. 12 marca br. wstrzymane do odwołania zostają wszystkie kursy, szkolenia, oraz spotkania komisji problemowych,

 

4. Pracownicy pełniący dyżur oraz interesanci, których sprawa wymaga stawiennictwa osobistego w biurze będą zobowiązani przestrzegać zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zasad higieny.

 

Dane kontaktowe do pracowników biura ZO PZŁ w Szczecinie:

Damian Pizoń — Łowczy Okręgowy e-mail: d.pizon@ pzlow.pl

Agnieszka Grygorowicz — Główna księgowa e-mail: zo.szczecin_finanse@pzlow.pl

Piotr Bojko — Instruktor e-mail: p.bojko@pzlow.pl

Wojciech Chudzikiewicz — Instruktor e-mail: zo.szczecin@pzlow.p1

Jarosław Olbrych — Instruktor e-mail: j.olbrych@pzlow.pl

 

Wdrożone rozwiązania obowiązują do odwołania.

Darz Bór

 

Ogłoszenie dotyczące zmiany organizacji pracy biura w związku sytuacją epidemiologiczna w kraju.

12 marca 2020

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE