Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Za nami trzeci rok ogólnopolskiej akcji „Darz Bór-Darz Krew”, której celem jest upowszechnienie krwiodawstwa w społeczeństwie i pomoc ośrodkom zdrowia w walce z deficytem krwi i osocza. W 2020 r. 285 dawców przekazało 124 litry krwi na hasło „Darz Bór-dasz Krew”.

W większości dawcami byli myśliwi, którzy oddawali krew samodzielnie lub organizowali wraz za rodzimymi zarządami okręgowymi akcje zbiorowego oddawania krwi. Tak było m.in. w Słupsku czy Przemyślu.

Nie było zaskoczenia i w tym roku. Pierwsze miejsce z całej Polsce pod względem liczby myśliwych (87 osób) zaangażowanych w akcję trzeci rok z rzędu zajął Radom, oddając 38 litrów krwi, na drugim miejscu uplasował się Wałbrzych z liczbą 62 myśliwych i prawie 28 litrami, a trzecie miejsce należy do Poznania liczbą 32 dawców, którzy łącznie oddali 13 500 ml krwi.

Akcja „Darz Bór – Dasz Krew” to podpisane w 2018 r. wspólne porozumienie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i Narodowego Centrum Krwi w Warszawie. Krew można oddawać w 21 punktach Narodowego Centrum Krwi w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kilce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Racibórz, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Przy oddawaniu krwi nie zapomnijcie podać naszego hasła „Darz Bór-Dasz Krew”.

Jednocześnie zachęcamy ozdrowieńców choroby COVID-19 do oddawania osocza. Takie osocze z przeciwciałami lekarze przetaczają chorym na COVID-19 w celu łagodzenia objawów czy wręcz ratowania życia pacjentów w stanie ciężkim. Osocze można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Żeby zostać dawcą osocza należy spełnić następujące warunki:

  • mieć udokumentowany dodatni wynik testu w kierunku SARS-CoV-2
  • mieć dwukrotnie ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pobrany w odstępie co najmniej 24 godzin (wymaz z nosogardzieli).
  • być w wieku 18-65 lat
  • nie posiadać chorób przewlekłych

Koszty pobrania i opracowania osocza ponosi państwo.

Akcję oddawania osocza zapoczątkował w Polskim Związku Łowieckim łowczy krajowy – Paweł Lisiak, który jako pacjent zero, pierwszy oddał osocze by ratować zakażonych koronawirusem: Oddajemy osocze by ratować chorych na COVID-19.

 

Myśliwi oddali 124 litry krwi dla potrzebujących

19 stycznia 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE