Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przypomina dzierżawcom/zarządcom obwodów łowieckich, iż zgodnie z:

  • Rozporządzeniem (WE) 178/2002 odnoszącym się do sprzedaży bezpośredniej;
  • Wymaganiami dotyczącymi produkcji podstawowej zawartymi w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych;
  • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej oraz ustawą z dnia 06 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego istnieje konieczność rejestracji kół łowieckich/Ośrodków Hodowli Zwierzyny prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub produkcję podstawową przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

W załączeniu pismo Pani Katarzyny Piskorz Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiotowej sprawie.

 

Konieczność rejestracji kół prowadzących sprzedaż bezpośrednią przez PLW

15 kwietnia 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE