Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

W dniu 24-04-2019 r. Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny pełniący obowiązki
Kierownika Biura Zarządu Okręgowego kol. Tomasz Piotrowski powołał Komisję ds. audytu
działalności Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie w latach 2014-2019 r. w składzie:

 

Przewodniczący:

kol. Piotr Jóźwiak – członek Naczelnej Rady Łowieckiej ,

Członkowie:

kol. Andrzej Mucho – zastępca Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego ,
kol. Artur Branicki – zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego ,
kol. Jarosław Bęćkowski ,
kol. Przemysław Gromada,
kol. Tomasz Kmieć.


Członkowie Komisji mają za zadanie przygotować i przeprowadzić wraz z wybraną firmą
audytorską audyt działalności Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie w latach 2014-2019
oraz sporządzić z tego audytu sprawozdanie dla Zarządu Głównego PZŁ oraz Okręgowego
Zjazdu Delegatów.

 

 

Komisja ds. audytu

07 maja 2019

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE