Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie  informuje, że data, miejsce i godzina rozpoczęcia kursu dla nowo wstępujących 2019/2020 zostanie podana do wiadomości w późniejszym 
terminie. Informacja będzie udostępniona na stronie internetowej ZO PZŁ w Szczecinie w zakładce Aktualności - Egzaminy i Szkolenia: https://pzl.szczecin.pl/egzaminy-i-szkolenia , oraz zostanie wysłana listownie pocztą tradycyjna na wskazany we wniosku o przyjęcie na staż adres korespondencyjny co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. 
 
  
​Z myśliwskim pozdrowieniem 
DARZ  BÓR 


​Instruktor ZO PZŁ w Szczecinie 
​Damian Pizoń

Informacja dla nowo wstępujących 

26 czerwca 2019

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE