DARZ BÓR

Moja firma

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE

DARZ BÓR

EGZAMINY I SZKOLENIA

27 lipca 2020 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie informuje, że egzamin poprawkowy z części praktycznej (strzelanie) odbędzie się w niedziele 2 sierpnia 2020 roku od godziny 1200 w Ośrodku Strzeleckim im. J. Flaszy w Pucicach. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty za egzamin poprawkowy w kwocie 150 zł na nr konta :

85 1240 3813 1111 0000 4375 6692 z adnotacją egzamin poprawkowy z części praktycznej

Okazanie potwierdzenia wpłaty na w/w nr konta jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do egzaminu.

 

......................................................................................................................................................................................................................

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa na terenie Polski, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecnie zmuszony był zmienić termin ostatnich zajęć planowanych na dzień 14 marca 2020 roku na termin 24 lipca 2020 roku. Zajęcia  z zasad i sposobów udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach wraz zakończeniem kursu szkoleniowego oraz z przedstawieniem zasad egzaminowania i przygotowaniem dokumentacji odbędą się w dniu 24 lipca br. o godzinie 1600 w ośrodku szkoleniowym im. J. Flaszy w Pucicach. Informujemy i przypominamy osobom, które nie dostarczyły uchwały o zaliczeniu stażu wraz z wypełnionym wnioskiem o przystąpienie do egzaminu, że ostatecznym terminem dostarczenia w/w dokumentów jest dzień 24 lipca 2020 roku. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentacji nie przystąpią do egzaminów na uprawnienia podstawowe w wyznaczonym terminie.

Informujemy również o obowiązku zapoznania się z wytycznymi do prowadzenia kursów, szkoleń i egzaminów w Polskim Związku Łowieckim w trakcie epidemii SARS -CoV-2 zawartej na stronie Zarządu Głównego - http://www.pzlow.pl 

 Zarząd  Okręgowy  Polskiego  Związku Łowieckiego w Szczecinie niniejszym powiadamia, iż w związku z odbyciem obowiązkowego szkolenia, stosownie do wymogu przewidzianego  treścią  § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r  w sprawie   uprawnień do wykonywania polowania  (Dz. U. Nr 3 z 2010r poz. 19) – podaje termin egzaminu na uprawnienia podstawowe:

 

         - pisemny test wyboru w dniu  25.07.2020r

GRUPA „I” godz. 9ºº- 13oo

GRUPA „II” godz. 14oo- 18oo - Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach.

                                                          

        - ustny w dniach  28,29,30.07.2020 r w godz. od 11ºº do 15ºº - Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach.

                                                          

        - sprawdzian strzelecki  w dniu  26.07.2020r  od godz. 9ºº - Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach.

                                                          

- koszt egzaminu strzeleckiego 150 zł  płatne na rachunek bankowy do dnia 20 lipca br.

                    

Nieodzownym warunkiem przystąpienia do składania przedmiotowych egzaminów jest przedłożenie komisji egzaminacyjnej następujących dokumentów:

 

1. wypełnionego formularza wniosku o przystąpienie do egzaminu, wraz z  załącznikami.

2.  W przypadku egzaminu poprawkowego potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł plus 23% VAT – (łączna suma to 184,50 zł )  na nasz  numer  rachunku  bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, z adnotacją „opłata za egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe”.

3. Dzienniczek stażysty -  z wpisem o zaliczeniu stażu- do okazania na egzaminie ustnym.

4. Wypełnienie oświadczenia ws. udziału w szkoleniach, egzaminach w czasie epidemii Sars-Cov-2 zawartego na witrynie Zarządu Głównego PZŁ [POBIERZ]

 

                                                                                                      „DARZ  BÓR”

 

 

 

 

 

 

 

- TRENING STRZELECKI

Informujemy o rozpoczęciu zapisów na treningi strzeleckie dla kandydatów którzy rozpoczęli kurs na uprawnienia podstawowe. Rejestracja odbywać się będzie telefonicznie według kolejności zgłoszeń Tel. 91 487 28 88.  Treningi będą odbywać się w Ośrodku Strzeleckim im. J. Flaszy ul. Goleniowska 2e, 72-105 Pucice. Rozpoczęcie treningów dnia 12.05.20 od wtorku do piątku włącznie przez najbliższe siedem tygodni. W wyznaczone dni treningi odbywać się będą w dwóch grupach z czego grupa nie może przekroczyć 6 osób:

 Grupa nr 1   godziny treningu 11:00 – 14:00

 Grupa nr 2   godziny treningu 15:00 – 18:00

[DOKUMENT]

Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl