Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

DARZ BÓR

Moja firma

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE

DARZ BÓR

EGZAMINY I SZKOLENIA


  Zawiadomienie dotyczące egzaminów na uprawnienia podstawowe: [POBIERZ]

 

  Zawiadomienie dotyczące egzaminów na uprawnienia selekcjonerskie: [POBIERZ]

 

 

 

                                             KURS NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

         Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie informuje
o organizacji kursu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Kurs rozpocznie się w dniu 17 kwietnia 2021 roku. Wykłady będą prowadzone ,,na żywo’’ za pośrednictwem platformy internetowej (zoom lub inna). Nieodzownym warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 600 zł brutto (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
w Szczecinie:

85 1240 3813 1111 0000 4375 6692 z adnotacją – opłata za kurs na uprawnienia selekcjonerskie - imię i nazwisko. Opłatę należy uiścić do 15 kwietnia 2021 roku, potwierdzenie wpłaty z aktualnym numerem telefonu komórkowego oraz adresem
e-mail przesłać na
zo.szczecin@pzlow.pl w celu potwierdzenia rejestracji.

Kurs będzie obejmował cztery spotkania (sesje) na przestrzeni miesiąca kwietnia
w systemie weekendowym po 10 godzin lekcyjnych dziennie. Link przekierowujący do zajęć zostanie wysłany za pomocą wiadomości SMS oraz e-mail na podane w zgłoszeniu numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej. Opłata obejmuje również egzamin pisemny
i ustny.

Dodatkowo dla osób chętnych istnieje możliwość nabycia książki „Łowiecki Podręcznik Selekcjonera”  za kwotę 94 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote) w siedzibie tutejszego ZO PZŁ w Szczecinie (brak możliwości płatności kartą płatniczą), ilość materiałów dydaktycznych jest ograniczona.

Informujemy ponadto, iż w dniu 16 kwietnia 2021 roku w godzinach wieczornych odbędzie się próbne połączenie z platformą szkoleniową.

 

                                                                                                                                        „DARZ  BÓR”

Dokumenty: 

1. Program szkolenia  [POBIERZ]

 

 

 

                                          KURS NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE

 

 Aktualizacja:   22.04.2021 r.     

Informujemy o rozpoczęciu zapisów na treningi strzeleckie dla kandydatów którzy rozpoczęli kurs na uprawnienia podstawowe. Rejestracja odbywać się będzie telefonicznie według kolejności zgłoszeń Tel. 91 487 28 88.  Treningi będą odbywać się w Ośrodku Strzeleckim im. J. Flaszy ul. Goleniowska 2e, 72-105 Pucice. Rozpoczęcie treningów dnia 27.04.21 r.
od wtorku do piątku. W wyznaczone dni treningi odbywać się będą w dwóch grupach.

  • Grupa nr. 1   godziny treningu 12:30 – 14:40
  • Grupa nr. 2 godziny treningu 14:45 – 17:55

 

 

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie informuje
o organizacji kursu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania. Kurs rozpocznie się w dniu 6 marca 2021 roku. Wykłady będą prowadzone ,,na żywo’’ za pośrednictwem platformy internetowej (zoom lub inna). Nieodzownym warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 1 300 zł brutto (tysiąc trzysta złotych) na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie:

85 1240 3813 1111 0000 4375 6692 z adnotacją – opłata za kurs na uprawnienia podstawowe- imię i nazwisko. Opłatę należy uiścić do 5 marca 2021 roku.

     

    Kurs będzie obejmował osiem spotkań (sesji) na przestrzeni miesiąca marca
w systemie weekendowym po 10 godzin lekcyjnych dziennie. Link przekierowujący do zajęć zostanie wysłany za pomocą wiadomości SMS oraz e-mail na podane w zgłoszeniu numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej. Opłata obejmuje również egzaminy i  szkolenia praktyczne (treningi strzeleckie) organizowane w ,,Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ im. Janusza Flaszy w Pucicach’’. Informacja na temat szkoleń praktycznych oraz egzaminów zostanie wysłana w późniejszym terminie.

Dodatkowo dla osób chętnych istnieje możliwość nabycia książkowych materiałów dydaktycznych w siedzibie tutejszego ZO PZŁ w Szczecinie za dodatkową opłatą, ilość materiałów dydaktycznych jest ograniczona.

Informujemy ponadto, iż w dniu 5 marca 2021 roku w godzinach popołudniowych odbędzie się próbne połączenie z platformą szkoleniową.

 

                                                                                                                             „DARZ  BÓR”

Dokumenty:  [POBIERZ] 

1. Program szkolenia.

2. Cennik wraz z listą materiałów dydaktycznych.