Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

DARZ BÓR

Moja firma

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE

DARZ BÓR

EGZAMINY I SZKOLENIA

       Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie informuje
o organizacji kursu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania. Kurs rozpocznie się w dniu 6 marca 2021 roku. Wykłady będą prowadzone ,,na żywo’’ za pośrednictwem platformy internetowej (zoom lub inna). Nieodzownym warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 1 300 zł brutto (tysiąc trzysta złotych) na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie:

85 1240 3813 1111 0000 4375 6692 z adnotacją – opłata za kurs na uprawnienia podstawowe- imię i nazwisko. Opłatę należy uiścić do 5 marca 2021 roku.

     

    Kurs będzie obejmował osiem spotkań (sesji) na przestrzeni miesiąca marca
w systemie weekendowym po 10 godzin lekcyjnych dziennie. Link przekierowujący do zajęć zostanie wysłany za pomocą wiadomości SMS oraz e-mail na podane w zgłoszeniu numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej. Opłata obejmuje również egzaminy i  szkolenia praktyczne (treningi strzeleckie) organizowane w ,,Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ im. Janusza Flaszy w Pucicach’’. Informacja na temat szkoleń praktycznych oraz egzaminów zostanie wysłana w późniejszym terminie.

Dodatkowo dla osób chętnych istnieje możliwość nabycia książkowych materiałów dydaktycznych w siedzibie tutejszego ZO PZŁ w Szczecinie za dodatkową opłatą, ilość materiałów dydaktycznych jest ograniczona.

Informujemy ponadto, iż w dniu 5 marca 2021 roku w godzinach popołudniowych odbędzie się próbne połączenie z platformą szkoleniową.

 

                                                                                                                             „DARZ  BÓR”

Dokumenty:  [POBIERZ] 

1. Program szkolenia.

2. Cennik wraz z listą materiałów dydaktycznych.