Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

 

Polski Związek Łowiecki od wielu lat prowadzi wiele różnych działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody oraz zachowania różnych gatunków zwierząt – nie tylko łownych, ale także chronionych. Jednym z przykładów jest Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu koło Poznania.

 

 

 

 

Leczenie i rehabilitacja zwierząt

Swoją działalność rozpoczął w roku 1982 z inicjatywy ówczesnego Kierownika Stacji – prof. dr hab. Zygmunta Pielowskiego i pozostaje najdłużej funkcjonującym tego typu ośrodkiem w Polsce. Znajduje się tu ponad 20 wolier różnej konstrukcji i przeznaczenia o kubaturze od 45 do 300m3 oraz łącznej powierzchni ponad 1000m2.

pecjalnością ośrodka pozostaje leczenie i rehabilitacja ptaków drapieżnych, jednak przyjmowane są tu również inne zwierzęta gatunków chronionych. W latach dawniejszych trafiały tu ptaki drapieżne z różnych, czasem odległych regionów kraju. Większość z nich udaje się przywrócić naturze jednak niektóre, z trwałymi urazami, muszą pozostać tutaj lub w innych placówkach do końca życia. Niestety, czasem zdarzają się też upadki czy eutanazje.

W Stacji znajdują się np. orły przednie czy bieliki utrzymywane przez 20 – 40 lat! Główną przyczyną niesprawności dzikich zwierząt są kontuzje i urazy, okresowe osłabienia młodych osobników, rzadziej choroby czy zatrucia. Najczęściej trafiają tu zwierzęta gatunków pospolitszych jak myszołowy, pustułki, bociany czy jeże. Zdarzają się jednak i bardzo rzadkie, jak orły przednie, rybołowy czy nawet sępy. Wszystkie dostarczane tu zwierzęta znajdują fachową pomoc oraz opiekę, do czego czujemy się zobowiązani i robimy od wielu lat bez modnego obecnie rozgłosu medialnego.

 

Funkcjonowanie ośrodka od początku jego działalności jest w całości finansowane przez Polski Związek Łowiecki. Kilka wniosków z ostatnich lat działalności ośrodka można by określić następująco:

 • stale przybywa zwierząt, które ulegają wypadkom z powodu rozwoju cywilizacji człowieka – komunikacji oraz industrializacji środowiska;
 • szybko wzrasta moda na kochanie zwierząt, niestety nie ma mody na choćby podstawową wiedzę o nich;
 • dlatego ludzie przejęci miłością do zwierząt lecz nie mający wiedzy, często nieświadomie czynią im krzywdę zabierając z przyrody młode, mylnie uznane za porzucone;
 • choć wszyscy kochają zwierzęta i są już bodaj setki organizacji ich ochrony, to w sytuacji konkretnych przypadków i problemów bardzo trudno o wymierną pomoc z ich strony.
 • Hodowla ptaków drapieżnych

  Oprócz leczenia i rehabilitacji, czempiński ośrodek od wielu lat zajmuje się również hodowlą niektórych, najrzadszych gatunków ptaków drapieżnych. Wyhodowano tu ponad 200 sokołów wędrownych, z których większość została wsiedlona do przyrody w różnych rejonach kraju, w ramach Programu restytucji tego gatunku. W roku 2000 wyhodowano tu również pierwsze w kraju orły przednie, co w metodzie lęgów naturalnych – pary hodowlanej w wolierze, jest rzadkością w skali Europy. Jeden z pierwszych orłów został również wsiedlony do przyrody metodą adopcji w gnieździe dzikiej pary, co zakończyło się sukcesem.

  W swojej specjalności oraz osiągnięciach, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt przy Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu jest znanym i docenianym w kraju.

  Tekst  i zdjęcia: Henryk Mąka, kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.

Działania na rzecz ochrony przyrody w naszym ośrodku w Czempiniu

09 kwietnia 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE