Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

DARZ BÓR

Moja firma

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE

DARZ BÓR

 

 • Arkusz oceny prawidłowości odstrzału. Wzór stanowi załącznik do zarządzenia ZG PZŁ nr 3/2018 z dnia 11 września 2018r. [ POBIERZ ]  Symbole [ POBIERZ ]

 • Oświadczenie zarządcy dotyczące czynności wykonywanych w zakresie odstrzału sanitarnego zwierząt [ POBIERZ ]

 • Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w związku z wykonywaniem odstrzału sanitarnego [ POBIERZ ]

 • Formularz inwentaryzacji zwierzyny  [ POBIERZ ]  

 • ŁOW 1 - druk   [ POBIERZ ]  

 • Instrukcja  w sprawie sporządzania  ŁOW-1 wersja 2020    [ POBIERZ ]  

 • Roczny plan łowiecki  [ POBIERZ ] 

 • Załącznik do ŁOW  [ POBIERZ ]

 • Wniosek o korektę RPŁ [POBIERZ]

 • Wniosek o nadanie odznaczenia dla koła  [ POBIERZ ]

 • Wniosek o nadanie odznaczenia dla członka koła [ POBIERZ ]

 • Wniosek o nadanie MEDALU ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ  [ POBIERZ ]

 • Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa  dla osób i instytucji spoza PZŁ  [ POBIERZ ]

 • Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenie dla koła łowieckiego [ POBIERZ ]                                              

 • Oferta - Zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom za pośrednictwem ZO PZŁ  str.1 [ POBIERZ ]   str.2  [ POBIERZ ]

 • Informacja kwartalna z pozyskania zwierzyny grubej  [ POBIERZ ]

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) z dnia 29 grudnia 2006 r. w  sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007 r.) [ POBIERZ ]

 • Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki   [ POBIERZ ]

 • Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego  [ POBIERZ ]

 • Karta ewidencji myśliwego  [ POBIERZ ]

 • Sprawozdanie z polowania zbiorowego i rozliczenie kosztów polowania (druk dwustronny) [ POBIERZ ]

 • Załącznik do sprawozdania z polowania zbiorowego -  lista naganki i pomocników [ POBIERZ ]

 • Protokół z czynności gospodarczych  [ POBIERZ ]

 • Deklaracja przystąpienia KŁ do ubezpieczenia OC (TU Allianz)  [ POBIERZ ]

 • Sprawozdanie z treningu strzeleckiego w Kole Łowieckim   [ POBIERZ ]

 • Wyliczenie rentowności polowania dewizowego    [ POBIERZ ]

 • Wzory uchwał Zarządu Koła i Walnego Zgromadzenia członków [ POBIERZ ]

 • Wniosek o zmianę rocznego planu łowieckiego  [ POBIERZ ]

 • Wzór uchwały WZ o powołaniu delegatów na OZD PZŁ [ POBIERZ ]

 • Wniosek o przystąpienie do egzaminu łowieckiego, oraz zaświadczenie-opinia o odbytym stażu [ POBIERZ ]

 • Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego  [ POBIERZ ]

 • Deklaracja członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego (osoby fizycznej)  [ POBIERZ ]

 • Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dot.  postępowania z pozyskaną zwierzyną przez  dzierżawców obw. pismo  [POBIERZ ] [POBIERZ - zał. ] 

 • Zgłoszenie psa do konkursu  [ POBIERZ ]

 • Formularz danych osobowych myśliwego do legitymacji [ POBIERZ ]

 • Rejestr wydanych upoważnień i sprawozdanie z odstrzału bobrów  [ POBIERZ ]

 • Protokół z polowania zbiorowego [ POBIERZ ]

 • Uchwała nr 1/08/21 w sprawie zmian zasad selekcji osobniczej jeleni byków [POBIERZ]

 

Do pobrania