Koła łowieckie i myśliwi odznaczeni "ZŁOMEM"

     Wiele zwyczajów wywodzących się z odległych czasów, ulegają przemianom zgodnie z duchem kolejnych epok. Najważniejsze, że nie zmieniona zostawała idea i sens danego zwyczaju. „Złomem" wyróżniano szczęśliwego myśliwego, który upolował grubego zwierza. Łowczy lub towarzysz łowów wręczał mu ułamaną gałązkę jedliny (świerka lub sosny w zależności od tego, co rośnie w łowisku). Tradycja „złomu" to objaw triumfu myśliwego, szacunku dla zwierzyny. Jest to zatem zwyczaj zaznaczający wyjątkowe wydarzenie w łowiectwie.

Jak dużym wyróżnieniem dla myśliwego był i jest „złom", świadczy fakt, że za zasługi łowieckie, oprócz Medalu Zasługi łowieckiej (brązowego, srebrnego i złotego), Zarząd Główny ówczesnego Polskiego Związku Stowarzyszeń łowieckich, ustanowił w 1929 r. „honorowy żeton zasługi" nazywany „ZŁOMEM". Do dzisiaj otrzymują go członkowie PZŁ oraz koła łowieckie, jest to najwyższe odznaczenie łowieckie.

Wśród wielu pionierów i seniorów szczecińskiego łowiectwa należy wymienić między innymi (od 1945 r.):

Tadeusz Meller (zwołał pierwsze spotkanie myśliwych w 1945 r.), Leonard Borkowicz (pierwszy wojewoda szczeciński, łowczy honorowy), Szczęsny Chełkowski (łowczy komisaryczny, przew. WRŁ), Kazimierz Waygart (pierwszy skarbnik WRŁ), Włodzimierz Korsak (członek WRŁ, nestor łowiectwa, pisarz), Bolesław Tuhan-Taurogiński (pierwszy sekretarz WRŁ), Maciej Gabała (przew. WRŁ w 1957 r), Zdzislaw Saperski (przew. WRŁ przez 10 lat), Julian Gryczuk (przew. WRŁ), Marian Jasiński (przew. prezes WRŁ), Józef Gąsowski (przew WRŁ, czl. NRŁ, Łowczy Wojewódzki), Jan Kruszona (Łowczy Wojewódzki - przew. ZW PZŁ), Kazimierz Grzelak (Łowczy Woj., czł. Zarządu), Janusz Surwiiło (przew. Woj. Sądu , (Łowczy Woj.), Józef Dobrzeniecki (czł. WRŁ - kom. wyceny trofeów), Antoni Kozłowski (sekretarz WRŁ), Tadeusz Świerczewski (senior), Marian Pańczak (senior), Czesław Dobraniecki (senior, czł. WRŁ), Tadeusz Adamczewski (senior, skarbnik WRŁ), Przemysław Nowakowski (senior, lite­rat), Zygmunt Ossowski (sekretarz WRŁ, pre­zes WRŁ, czł. ZG PZŁ), Anatol Łogin (senior), Ferdynand Ryszka (senior, w komisji wyceny trofeów), Zdzisław Marszałek (senior, instruktor strzelectwa), Józef Serdyński (senior, przew. kom. propagandy i etyki ponad 35 lat), Józef Ignaszewski (senior, w ZW i ZO PZŁ), Feliks Antoniewicz (czł. WRŁ, przew. kom. strzeleckiej i wyceny trofeów), Janusz Kobyliński (mistrz Polski w strzelaniu 3x), Mieczysław Kaczanowski (czł. WRŁ, kom. propagandy), Włodzimierz Ostapczuk (kom. rew. WRŁ), Jan Mucha (kom. rew. WRŁ), Karol Wysocki (przew. kom. hodowlanej i kynologicznej), Eugeniusz Pawęzka (kom. rew. WRŁ), Eugeniusz Klucznik (przew. kom. wyceny trofeów, strzeleckiej, kynologicznej), Zbigniew Boczek (kom. strzelecka), Zdzisław Tymosiewicz (kom. strzelecka), Józef Furdyna (senior i czł. WRŁ).  

Myśliwi i koła łowieckie Okręgu Szczecińskiego odznaczeni "ZŁOMEM" najwyższym odznaczeniem łowieckim w Polsce
imię i nazwisko rok nadania przynależność do koła łowieckiego

   Kazimierz Waygart

1960

   KŁ "Knieja" Szczecin

   Józef Gąsowski

1966

   KŁ "Knieja" Szczecin

   Marian Jasiński

1967

   WKŁ nr 206 "Sokół" Szczecin

   Edward Dzikowski 1973    KŁ "Memrod" Lipiany
   Jan Kruszona 1976    KŁ "Nadodrzańskie" Szczecin
   Kazimierz Grzelak 1981    KŁ "Bielik" Szczecin
   Józef Furdyna 1982    KŁ "Bielik" Szczecin
   Janusz Surwiłło 1984    WKŁ nr 206 "Sokół" Szczecin
   KŁ "Knieja" Szczecin 1984  
   Przemysław Nowakowski 1985    KŁ "Trop" Szczecin
   Fekijs Antoniewicz 1987    KŁ "Knieja" Szczecin
   Czesław Radziejowski 1988    WKŁ nr 206 "Sokół" Szczecin
   Józef Ignaszewski 1992    KŁ "Jeleń" Szczecin
   Józef Serdyński 1992    KŁ "Knieja" Szczecin
   Zdzisław Marszałek 1994    KŁ "Knieja" Szczecin
   Edward Smoczek 1996    KŁ "Bielik" Szczecin
   Szczecińskie KŁ "Bór" 1996  
   Ferdynand Ryszka 1998    KŁ "Tumak" Świnoujście
   Zygmuny Ossowski 1998    KŁ "Orlik" Szczecin
   Tadeusz Adamczewski 2001    WKŁ nr 206 "Sokół" Szczecin
   WKŁ nr 206 "Sokół" Szczecin 2001  
   Eugeniusz Pawęzka 2003    KŁ "ŻUBR" w Szczecinie
   Zdzisław Wilk 2003    WKŁ "Knieja" Jaromin
  Karol Wysocki 2004    KŁ "Knieja" Szczecin
   KŁ "Trop" Szczecin 2005  
   KŁ "Szarak" Szczecin 2005  
  Włodzimierz Hojan  2006    WKŁ "Ryś" Stargard Szcz
  Ryszard Krucewicz. 2006    KŁ "Bór" w Szczecinie
  Jan Mucha 2007    KŁ "Łoś" w Szczecinie
  WKŁ "Ryś" Stargard Szcz 2007  
  KŁ "Bielik" w Szczecinie 2007   
  Roman Borkowski 2008   KŁ "Głowacz" w Szczecinie
  Wiesław Dobrzeniecki 2008   KŁ "Knieja" w Szczecinie
  Zbyszek Kimel 2008    KŁ "Dzik" w Świnoujściu
  Zbigniew Prywerek 2010   KŁ "Nemrod" w Lipianach
  Henryk Sosiński 2012   KŁ "Cyranka" w Szczecinie
  Zygmunt Leszczyński 2013   WKŁ Bażant Trzebiatów
  Zbigniew Kałużny 2013   WKŁ Sokół Szczecin
  Łukasz Plaskacz 2013   KŁ "Knieja" w Szczecinie
  Waldemar Łaskawiec 2013   KŁ "Bór" w Szczecinie
  Mieczysław Jackowski  2014    KŁ "Orzeł" w Świnoujściu
  Wojciech Janiak 2014    WKŁ "Łabędź" Mrzeżyno
  Zdzisław Świderski  2014   KŁ "Bór" w Szczecinie
     
 

 

                         [Do góry]