Struktura osobowa myśliwych - zrzeszonych w szczecińskiej organizacji PZŁ

Struktura osobowa członków szczecińskiej organizacji łowieckiej  

        Szczecińska organizacja łowiecka liczy 3.774 członków z czego 2.923 posiada uprawnienia selekcjonerskie. 
Myśliwi niestowarzyszeni to 325 osób. Statystycznie średnia liczba członków macierzystych  przypadająca na koło łowieckie (68 kół) wynosi 55. Rzeczywiście kształtuje się w przedziale od 25 do 95 myśliwych.

 

  
   
   
   
  
 
 

Piechart: Ryszard Łosiniecki


Dane: ZO PZŁ w Szczecinie 1.03.2010 r.

 

 

[Do góry]