Skład Osobowy Władz i Organów PZŁ w Szczecinie
Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów [Do góry]
 
Kol. Wiesław DOBRZENIECKI,  
Kol. Tadeusz FAŚCISZEWSKI
Kol. Piotr KMET
Kol. Czesław KWIATKOWSKIK
Kol. Zygmunt LESZCZYŃSKI
Kol. Waldemar ŁASKAWIEC
Kol. Zbigniew PRYWEREK
Kol. Józef MALEC
Kol. Władysław ROGA 
członek Naczelnej Rady Łowieckiej [Do góry]
 
członek NRŁ – Kol. Zygmunt LESZCZYŃSKI.
Okręgowa Rada Łowiecka [Do góry]

 

prezes Kol. Zygmunt LESZCZYŃSKI
z-ca prezesa  Kol. Piotr KMET 
sekretarz  Kol. Władysław ROGA
członkowie Kol. Jacek BRZDĘK 
Kol. Tadeusz FA¦CISZEWSKI  
Kol. Emilian KONIECZNY
Kol. Czesław KWIATKOWSKI
Kol. Waldemar ŁASKAWIEC 
Kol. Krzysztof PIĄTEK 
Kol. Zbigniew PRYWEREK
Kol. Mariusz RATAJ
Kol. Sylwester REDA
Kol. Jan SZYMKO
Kol. Lech ZIÓŁKOWSKI
Kol. Roman BORKOWSKI
 
 
 
Zarząd Okręgowy PZŁ [Do góry]
 
przewodniczący Kol. Wiesław DOBRZENIECKI 
Kol. Janusz KUŹMA 
Kol. Hubert ŁASKAWIEC 
Kol. Bartłomiej BARAN
 
 Okręgowa Komisja Rewizyjna PZŁ [Do góry]
przewodniczący  Kol. Jan NYKIEL 
 zastępca przew. Kol. Ryszard MISIURA
sekretarz Kol. Ryszard SAWICKI, 
członkowie Kol. Aleksander BERNAD
Kol. Tomasz GRUBBA 
Kol. Krzysztof KARYCZAK
Kol. Józef MALEC
   Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny [Do góry]
 
ORD Kol. Eugeniusz KOŚCIOŁOWICZ
zastępca ORD Kol. Bronisław KOSIŁKO
Okręgowy Sąd Łowiecki [Do góry]
prezes Kol. Jerzy ZAWADA
zastępca prezesa. Kol. Jana MILKO
zastępca prezesa Kol. Andrzeja MUCHO
członkowie:  Kol. Grzegorza CHOJNOWSKI
Kol. Zbigniew BOCZEK
Kol. Arkadiusz CZERWONIUK
Kol. Michał DOMAGAŁA
Kol. Krzysztof GRZELAK 
Kol. Tadeusz KOSIŃSKI
Kol. Ryszard ŁOSINIECKI
Kol. Ryszard NIEMCZUK
Kol. Kazimierz ROLA
Kol. Ryszard SUCHODOLSKI
Przedstawiciel w Kapitule Odznaczeń Łowieckich [Do góry

Kol. Józef SERDYŃSKI
 
  
Komisja Hodowlana  [Do góry]
przewodniczący Kol. Piotr KMET
 
podkomisja d/s 
zwierzyny grubej :


Kol. Paweł GZYL
Kol. Antoni MICHNOWICZ,
Kol. Tadeusz PIOTROWSKI
Kol. Wiesław RYMSZEWICZ
Kol. Jacek SZCZEPANIAK
Kol. Tomasz SZESZYCKI
Kol. Andrzej WYSOCKI
 
podkomisja d/s zwierzyny drobnej :
Kol. Jacek PAWLIK
Kol. Zbigniew PRYWEREK
Kol. Ludwik URBAŃSKI,
 
Komisja Kynologiczna [Do góry]
przewodnicz±cy Kol. Paweł  GZYL
członkowie Kol. Michał CHMIELEWSKI                
Kol. Wilhelm BRZOZOWSKI,
Kol. Krzysztof GAWROŃSKI,
Kol. Dariusz KOWALSKI,
Kol. Krzysztof KWIECIŃSKI,
Kol. Jacek POKORSKI,
Kol. Andrzej SIWIEC,
Kol. Marcin WOJCIECHOWSKI 
Kol. Józef ŻUROWSKI
Komisja Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich [Do góry]
przewodnicz±cy Kol. Ireneusz KIRYK 
członkowie Kol. Andrzej BIELEWSK
Kol. Marek BINIEK 
Kol. Jerzy CZOBODZIŃSKI 
Kol. Michał CZULIŃSKI
Kol. Piotr GŁOGOWSKI
Kol. Krzysztof GRZELAK
Kol. Zbigniew KAŁUŻNY
Kol. Jacek KARKOSZ
Kol. Emilian KONIECZNY,
Kol. Janusz KUŻMA 
Kol. Hubert ŁASKAWIEC
Kol. Waldemar ŁASKAWIEC
Kol. Andrzej PYRCZEK
Kol. Tomasz REDA
Kol. Zdzisław ŚWIDERSKI 
Kol. Andrzej WAKULIŃSKI
Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa [Do góry]
przewodniczący Kol. Przemysław GROMADA
członkowie Kol. Andrzej ANDRZEJCZAK
Kol. Bartosz BUKOWSKI
Kol. Ryszard CZERASZKIEWICZ
Kol. Jacek FABISZAK
Kol. Józef JAROSŁAWSKI,
Kol. Przemysław MALEC
Kol. Tomasz  PYTLIK
Kol. Józef SERDYŃSKI
Kol. Paweł SKUBISZ
rzecznikiem prasowym ORŁ w Szczecinie Kol. Bartosz BUKOWSKI
Komisja Odznaczeń Łowieckich [Do góry]
przewodniczący Kol. Waldemar ŁASKAWIEC
członkowie Kol. Zbigniew KAŁUŻNY
Kol. Józef SERDYŃSKI
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego [Do góry]
przewodniczący Kol. Lech ZIÓŁKOWSKI  
członkowie Kol. Jarosław BĘĆKOWSKI
Kol. Jacek BRZDĘK
Kol. Jacek CHLEBOWSKI

aktualizacja 25.01.2016

[Do góry]