Sezon łowiecki 2008/2009 w okręgu szczecińskim

Podsumowanie sezonu łowieckiego 2008/2009

 

        W roku 2008 komisja hodowlana realizowała dwa podstawowe zadania. Pierwszy to program reintrodukcji kuropatwy w rejonach Gryfic i Pyrzyc. Program rozpoczęto w 2005 r. w 11 obwodach rejonu Gryficko - Trzebiatowskiego. Po roku po-szerzono areał działań o kolejne 8 obwodów rejonu Pyrzyckiego. Łącznie od 2005 r. wsiedlono w 19 obwodach około 7000 szt. kuropatw. Kolejne 2000 szt. ptaków zakupiono je-sienią 2008 r. Po okresie adaptacji zostaną wsiedlone na prze-łomie lutego i marca 2009 r. Program dotowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cztery lata realizacji w/w programu zamknęły się kosztem ogółem 532 tys. zł, w tym 140 tys. to środki uzyskane z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie. 
        Drugi realizowany temat to praktyczne wdrażanie działań zmierzających do przywrócenia właściwej struktury wiekowej populacji jeleni byków w obwodach okręgu. Zebrane materiały i analizy potwierdzają młodociany charakter populacji jeleni byków (nieliczna II kl. wieku oraz brak III kl. wieku). Proponowane działania mają charakter ewolucyjny (tj. niewielkie zmniejszenie pozyskania jeleni ogółem, koncentracja pozyskania jeleni byków głównie w II kl. wiekowej oraz brak sankcji z tytułu nie wykonania planu pozyskania jeleni byków). Liczymy że wdrażane propozycje przywrócenia właściwej struktury wiekowej jeleni byków znajdą wsparcie u wszystkich kolegów myśliwych i w niedługim czasie odbudujemy liczebność starszych klas wieku tego gatunku.

Tekst: Piotr Kmet

Zestawienie pozyskania zwierzyny łownej w okręgu szczecińskim

Zwierzyna gruba: 

Jelenie

Daniele

Sarny

Dziki

 byki

  761 

 byki

 16

 rogacze

 3587

warchlaki

8051

 łanie

  1364 

 łanie

24

 kozy

 4131

przelatki

 6937

 cielęta

 267 

 cielęta

5

 kożlęta

683

pozostałe

3049

 razem

 2392

 razem

45

 razem

8075

 razem 

18027

Zwierzyna drobna: 

  Lisy 3501  Piżmaki  265
 Jenoty 827  Bażanty 1031
 Borsuki 143  Dzikie gęsi  1598
 Kuny leśne 189  Dzikie kaczki  3625
 Tchórze  61  Łyski 308
 Norki amerykańskie 100  Grzywacze  571
 Dzikie króliki 0  Słonki 74

 

Równocześnie w sezonie 2008/09 zasiedlono w sztukach:

Dziki królik 50
Bażanty 4270
Kuropatwy 2230

 

 
 

 
                         [Do góry]