Sezon łowiecki 2004/05 w okręgu szczecińskim

Podsumowanie sezonu łowieckiego 2004/05

 

        W oparciu o roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane i ustawowym założeniu, że gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególno¶ci utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebno¶ci populacji zwierzyny wła±ciwych dla zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji głównych celów gospodarczych w rolnictwie i le±nictwie, sezon łowiecki 2004/05 był udanym dla większo¶ci kół łowieckich naszego okręgu.

        Pozyskanie zwierzyny w opisywanym okresie wykazało, podobnie jak w latach ubiegłych, stał± tendencję wzrostow± (szczególnie dla populacji dzika). Łowiska okręgu szczecińskiego s± nadal jednymi z najatrakcyjniejszych terenów my±liwskich w Polsce. ¦wiadcz± o tym nie tylko ilo±ci zakontraktowanych tu polowań dewizowych, ale i statystyki ogólnokrajowe prowadzone przez Stację Badawcz± PZŁ w Czempiniu, gdzie szczecińskie koła stanowi± ±cisł± czołówkę krajow±.

     Poniżej prezentujemy zestawienie pozyskania zwierzyny grubej i drobnej w sezonie 2004/2005.

Zwierzyna gruba: 

Jelenie

Daniele

Sarny

Dziki

 byki

  873 

 byki

 18

 rogacze

 3653

 

 łanie

  1271 

 łanie

 20

 kozy

 4394

 

 cielęta

  318 

 cielęta

 6

 koĄlęta

 777

 

 razem

  2462

 razem

 44

 razem

 8824

 razem   11430

 

Zwierzyna drobna: 

  Lisy  4555  Piżmaki  522
 Jenoty  735  Bażanty  306
 Borsuki  86  Dzikie gęsi  2152
 Kuny le±ne  144  Dzikie kaczki  3661
 Tchórze  35  Łyski  362
 Norki amerykańskie  110  Grzywacze  747
 Dzikie króliki  10  Słonki  129

 


 

 

 
                         [Do góry]