Myśliwi odznaczeni w okręgu szczecińskim PZŁ 
 

Odznaczeniami Polskiego Związku Łowieckiego w okręgu szczecińskim odznaczono 
2134 odznaczeniami  2101 myśliwych 

 


Odznaczenia  przyznane myśliwym w okręgu szczecińskim PZŁ
 
48 myśliwych 284 myśliwych 822 myśliwych 2074 myśliwych 20 myśliwych
         

 zobacz szczegółowy, imienny wykaz odznaczeń    myśliwych - stan na 31.12.2018

Wykaz myśliwych odznaczonych przez PZŁw okręgu szczecińskim (format PDF

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Komisja Odznaczeń Łowieckich - stan na  31.12.2018 [Do góry]