Odznaczeni w okręgu szczecińskim w 2006 r.

Lista członków PZŁ i kół łowieckich okręgu szczecińskiego, którym przyznano odznaczenia łowieckie w 2006 roku

 Złom

   Włodzimierz Hojan, Ryszard Krucewicz.

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej:

  Bronisław Baryłka, Alfred Chełminiak, Stanisław Daszykowski, Edward Filary, Zygmunt Leszczyński, Andrzej Mu-cho, Łukasz Plaskacz, Adam Sołowij, Jan Warszyński, Ryszard Wiaderek, KŁ „Knieja” Goleniów, KŁ „Knieja” Jaromin, KŁ „Jeleń” Kamień Pomorski, KŁ „Orzeł” Śmierdnica, KŁ „Knieja” Witnica.

 Srebrny MedalZasługi Łowieckiej:

  Jan Bojko, Andrzej Brzozowski, Ryszard Chlebicki, Ry-szard Czeraszkiewicz, Jarosław Dobrzeniecki, Bogdan Du-lęba, Henryk Grzybowski, Hilary Jackowski, Józef Jagielski, Antoni Jeliński, Antoni Kamiński, Lesław Kinarz, Antoni Mich-nowicz, Zbigniew Piński, Lech Romanowski, Antoni Strakszys, Zbigniew Sutuła, Stanisław Swora, Wiesław Utnicki, Stefan Warcholak, Mieczysław Weisbrodt, Bogusław Zakrzewski.

 Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: 

  Eugeniusz Aściłowicz, Tadeusz Awsiuk, Dariusz Barcikowski, Bogdan Bolek, Ryszard Bosowski, Marian Dering, Roman Druż-ga, Andrzej Dybza, Ryszard Fiałkowski, Piotr Figura, Irena Fiszer, Juliusz Frąckowiak, Józef Górski, Antoni Grabalski, Józef Hawryszków, Tadeusz Hefka, Ryszard Hołub, Bogdan Iwiński, Adam Jurkiewicz, Henryk Kacprzak, Ryszard Kadukowski, Waldemar Kamiński, Andrzej Karls, Józef Kołodziejek, Tomasz Konieczniak, Eugeniusz Kościołowicz, Mirosław Kozłowski, Tomasz Łojek, Bogdan Markowicz, Andrzej Mrozik, Aleksander Murzynowski, Ryszard Nejman, Norbert Nowak, Jan Olech, Mieczysław Olechowski, Robert Pankratow, Jacek Pokorski, Jan Prochowski, Andrzej Pułaski, Andrzej Pyrczek, Bohdan Rataj, Józef Ratańczuk, Tadeusz Ruchniak, Stanisław Ryfa, Bernard Sawicki, Józef Sawulak, Stanisław Serdyński, Michał Soniak, Tadeusz Stolarski, Antoni Strakszys, Andrzej Szelążek, Tadeusz Szyszyło, Konstanty Środa, Jerzy Tumłowski, Tadeusz Wierzbicki, Andrzej Wojciechowski, Andrzej Wróbel, Tadeusz Zagiczek, Krzysztof Zych.

 

Kol. Hojan otrzymuje "Złom"            fot D.R. Janowski

 

 


 
                         [Do góry]