KŁ   "Żubr" w Gryfinie
 
Rok powstania: 27.12.1962 r. 

Załozyciele: Mieczysław Kemling, Jan Tarnowski, Stanisław Lachowicz, Stanisław Karni, Jan Szynczuk, Józef Banasiak, Władysław Słaboń, Edward Wiecek.

Zarząd koła: 
Prezes kol. Michał Krajewski 
Łowczy kol. Grzegorz Maziarz 
Skarbnik kol. Stanisław Uchto 
Podłowczy kol. Stanisław Szlufik 
Sekretarz kol. Walery Paszkowski 

Obwód: Obwód 225 położony w gminie  Gryfino , ca 13740 ha. Obwód  leśno -polny z przewagą pól-63%. Lasy -37%. Tereny nasze są bardzo atrakcyjne z dobrym stanem zwierzyny grubej i nie tylko. Malownicze tereny, przyjemne do polowania i do spacerów. Bytujące w naszych łowiskach zwierzęta to jeleń ,dzik , sarna , lis , jenot , borsuk , tchórz , kuna ,zając i ptactwo wodne. Sposób użytkowania gruntów na naszym obwodzie przez  człowieka , wywiera decydujący wpływ na bytowanie i populację tejże zwierzyny . Członkowie koła pilnie pracują nad polepszeniem  środowiska bytowania zwierzyny . Prócz  ambon i zwyżek  , budują   paśniki wraz z piwnicami w których składujemy buraki na zimowe dokarmianie . Pracują również na poletkach gdzie uprawiamy  topinambur i mieszanki , które zwierzyna zgryza na pniu .Teren jest różnoraki . Na jednych uroczyskach obfituje w pola z duża ilością trzcinek a w  innych typowo leśne. Obecny stan naszych urządzeń łowieckich na naszym OBWODZIE jest dobry. Koledzy przez  42 lata  swoich prac na rzecz łowiska dorobili się 124- ambon,15-paśników, 3- piwnice ,1- paśnikostodołe i 84-lizawki.

Pozyskanie: sezon 2007/2008
jeleń - 20 szt., 
dzik - 190 szt., 
sarna razem - 90 szt.  

[Do góry]