KŁ "WETERAN" w Szczecinie
Data założenia: 15.07.1970 r.
Założyciele: Jerzy Bazarewski, Wacław Biercewicz, Kazimierz Hańc, Zenon Kozłowski, Tadeusz Paszkiewicz, Zdzisław Piasecki, Stanisław Pruszkiewicz, Edmund Ptak, Zbigniew Trzos, Jerzy Wierciński.
Obecny skład zarządu: prezes Marian Michałowski, łowczy Marek Szczepanik, sekretarz Stanisław Szawłowski, skarbnik Roman Michałowski, gospodarz łowiska Ryszard Mićko, Komisja rewizyjna: przew. Zdzisław Jankowski, czł. Zygmunt Chełkowski, Andrzej Kuzka. Koło liczy 42 członków i 3 kandydatów.

Stanica łowiecka: Koło posiada domek myśliwski w Płótnie (gm. Petczyce), zbudowany w 1984 r. Po modernizacji stanica ma 15 miejsc noclegowych, kuchnię, dwie łazienki i świetlicę. Umożliwia to pełny wypoczynek podczas wyjazdów na polowania.

Łowisko: Koło gospodaruje na terenie obwodu nr 12 (gm. Pełczyce, pow. Choszczno), którego pow. wynosi 7880 ha (w tym 540 ha lasu). Obwód ma charakter polno -leśny. Koło posiada wiele urządzeń łowieckich (paśniki, lizawki, ambony), systematycznie dokarmia się zwierzynę w okresie zimowym. Pozyskanie zwierzyny w ostatnim sezonie: sarny - 94 szt. (29 rogaczy, 65 kóz i koźląt), dziki - 41 szt., lisy - 57 szt., jenoty - 4 szt., dzikie kaczki - 8 szt.
Podczas polowań i uroczystości podtrzymywane są tradycje i zwyczaje łowieckie (wręczanie ostatniego kęsa zwierzynie, wręczanie złomu strzelcom, pokot, wspólne ognisko, spotkania myśliwskie w stanicy). KŁ "Weteran" obchodziło jubileusz 30-lecia założenia, uroczystości odbyty się 3.11.2000 r.


Kló Weteran przed stanicą 2001 r.

[Do góry]