KŁ "TROP" w Szczecinie
Koło Łowieckie "TROP" zostało odznaczone: w 1995 r. Medalem Za Zasługi dla Gospodarki Łowieckiej Województwa
Szczecińskiego, w 2000 r. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Założyciele: Mieczysław Nożewski, Jan Markowski, Józef Drozdowski, Maciej Prauziński, Andrzej Biały.
W początkowym składzie koło liczyło 12 członków
Obecny skład zarządu: prezes - Wojciech Benoński, łowczy - Sylwester Liszka , podłowczy - Zygmunt Siegień, skarbnik - Bogusław Pawłowski, sekretarz -Maciej Hański, 

Adres koła: 71-327 Szczecin , ul. Kochanowskiego 16/2

Zasłużeni mysliwi: (w nawiasach podano staż łowiecki w latach): Janusz Marciniak (29), Jerzy Skrętowski (33), Józef Drozdowski (42), Henryk Fedorowski (25), Ryszard Fedorowski (19), Krzysztof Kotowicz (16), Grzegorz Krzemień (19), Franciszek Mionskowski (17), Mirosław Uzdowski (15), Bolesław Weisberg (17), Jan Szumla-kowski (33), Ryszard Olendzki (38), Mieczysław Nożewski (43). Członkowie koła odznaczeni: "ZŁOM" - R Nowakowski, Złoty Medal Zasługi Łowieckiej - R Nowakowski, M. Nożewski, J. Skrętowski, koi. Leszczyszyn, J. Marciniak. Poza tym mysliwi z KŁ Trop otrzymali 9 srebrnych i 13 brązowych Medali Zasługi Łowieckiej.
Stanice mysliwskie. Koło nasze posiada dwie stanice składające się z pojedynczych domków drewnianych. Ponadto w obu obwodach (45 i 99) wiaty - hubertówki, obok których postawiliśmy dwie słupowe kapliczki z figurkami św. Huberta. Nad "Kostrzyneckim Rozlewiskiem" wybudowaliśmy kapliczkę sw. Franciszka z Asyżu patrona przyrody, a nad jeziorem Woświn kapliczkę św. Piotra patrona rybaków. Do uprawy poletek i innych prac gospodarczych koło posiada ciągnik rolniczy wraz z kompletem maszyn do uprawy gleby, przyczepami i przyczepą osobową do transportu myśliwych i naganiaczy na polowaniach zbiorowych.
Osiągnięcia i ciekawe inicjatywy: Przy okazji poświęcenia kapliczek zorganizowalismy Msze św. z udziałem myśliwych i okolicznych mieszkańców. Na Mszy w 1990 r. z okazji poświęcenia kapliczki sw. Franciszka przy opisywana w prasie katolickiej, pokazano reportaż w telewizji. Uroczystości te byty doskonałą okazją do propagowania łowiectwa wśród okolicznych mieszkańców. Istnienie kapliczek powoduje, że przejeżdżający tędy turyści zatrzymują się przy nich na chwilę zadumy, co pewien czas w środkach przekazu podawane są informacje, że autorami byli myśliwi.
Na szczególne podkreślenie zasługuje postać koi. Przemysława Nowakowskiego, nestora polskiego łowiectwa, nieżyjącego już członka naszego koła odznaczonego "Złomem". Napisał wiele książek o tematyce łowieckiej (m.in. "Z Myśliwskich opowieści przy ognisku słuchają dzieci z Dobrej Nowogardzkiej Tropu w Trop"), publikował też artykuły na tamach różnych czasopism. Tak oto pisał w jednym z rozdziałów: zawsze na widok tego wspaniałego zwierza (dzika), czy to pędzącego w obłędnym strachu spod psów lub naganki na zbiorowych polowaniach, czy też buchtującego albo kroczącego spokojnie na indywidualnych łowach, serce wyczynia przedziwne wędrówki, o których żadnym anatomom się nie śniło. Stuka w gardle, w skroniach, w środku mózgu, w piersiach na pewno go nie ma. l to stuka jednakowo na widok warchlaka, jak i potężnego odyńca." Prawda że cudowne!
Prowadzimy kronikę koła oraz dokumentację zdjęciową. Współpracujemy ze szkołami na terenie naszych obwodów. Organizujemy konkursy wiedzy o tematyce łowiecko - przyrodniczej dla młodzieży szkolnej. Członkowie KŁ Trop piszą do czasopism łowieckich i regionalnych. Występowaliśmy wielokrotnie w programach radiowych i telewizyjnych. Z okazji 40-to lecia koła wydaliśmy monografię zwierającą dorobek koła od 1955 roku.
Łowisko: Gospodarujemy na dwóch obwodach: nr 99 i 45, których łączna powierzchnia wynosi 17626 ha. Polujemy przede wszystkim na dziki (roczne pozyskanie wynosi 180 szt.), sarny (kozły 90 szt., kozy i koźęta 120 szt.), oraz jelenie (byki 15 szt., tanie i cielęta 17 szt. Ponad to ze względu na łowisko z dużym udziałem mokradeł, strzelamy dużo dzikiego ptactwa (gęsi i kaczki ok. 1000 szt., bażanty ok. 50 szt.). Ostatnio bardzo dużo strzelamy lisów (70 szt.), a także jenotów. Pojawiły się na naszym terenie norki amerykańskie, szop pracz, zadomowiło się kilka rodzin bobrów (żeremia i nory).
Trofea: Aktualnie na listach medalowych figurują trofea łowieckie: kolegi Krzysztofa Kotowicza - trzy medale srebrne za wieńce jeleni byków, oraz dwa brązowe koi. Grzegorz Krzemienia - również za wieńce jeleni byków.
Indywidualny charakter koła: Zarząd koła od lat stara się przekazywać kolegom, że łowiectwo to przede wszystkim hodowla a konsekwencją tej hodowli jest polowanie. Dbamy o zasady i zwyczaje łowieckie, w związku z tym polowania zbiorowe rozpoczynają się i kończą w sąsiedztwie kapliczek i "hubertó wek". Na zakończenie polowań wigilijnych
spożywamy wspólną wieczerze i dzielimy się opłatkiem. Każdy mysliwy otrzymuje prezenty od sw. Mikołaja. Atmosfera panująca w naszym kole jest bardzo koleżeńska. Dowodem na to jest między innymi zaproponowany przez kolegów mieszkających na terenie obwodów łowieckich sposób zapisywania się na polowanie. W okresie wiosenno - letnim można zapisywać się na polowanie od godziny 14:00 a w okresie jesienno - zimowym od godziny 17:00. Natomiast mysliwi terenowi zapisują się odpowiednio pół godziny póĽniej. Trzy dniowy okres zapisu na polowanie w przypadku mysliwego terenowego kończy się w piątek. W tym dniu mysliwy z terenu może zapisać się na jedną dobę. Takie rozwiązanie daje równe szansę wszystkim i eliminuje zasadę "kto pierwszy ten lepszy". Dumą naszego koła są łowiska na terenie obw. 99, który upodobały sobie dzikie gęsi. Na rozlewisku koło Starej Rudnicy, każdego wieczoru jesienią, przylatują tabuny liczące do kilkudziesięciu tysięcy gęsi (mają tu tzw. noclegowisko). Dbamy o tę ostoję współpracując z Dyrekcją Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry" oraz z Zachodniopomorskim Towarzystwem Ornitologicznym. Wspieramy finansowo badania ornitologiczne.
Członkowie Koła Łowieckiego "Trop":
Banachowski Bogdan, Banachowski Mikołaj, Banasik Lech, Barański Kazimierz, Borysowski Jan, Drozdowski Józef, Fedorowski Ryszard, Fedorowski Henryk, Feret Stanisław, Grabsztunowicz Jan, Jeziorski Roman, Kaczmarek Edward, Kiełdanowicz Władystaw, Kotowicz Krzysztof, Kotowicz Jerzy, Kozicki Włodzimierz, Kruszelnicki Janusz, Krzemień Grzegorz, Krzykawski Ryszard, Ludwiczak Mirosław, Madajczyk Zdzisław, Marciniak Janusz, Marciniak Magdalena, Mionskowski Franciszek, Niedzielski Zdzisław, Nowak Józef, Nożewski Mieczysław, Olendzki Ryszard, Olendzki Sławomir, Orzełowski Zygmunt, Pęcherzewski Marek, Prauziński Maciej, Ruman Grzegorz, Siegień Zygmunt, Skrętowski Jerzy, Stefańczyk - Kołcz Małgorzata, Szczawiński Waldemar, Szczawiński Marek, Szumlakowski Jan, Turbaczewski Krzysztof, Uzdowski Adrian, Uzdowski Mirosław, Wawrzyniak Staniaław, Wawrzyniak Grzegorz, Weisberg Bolesław, Wiącicki Mateusz, Zarzycki Adam, Żaba Mirosław.


KŁ Trop 08.12.1998 r.

aktualizacja 30.07.2010

[Do góry]