KŁ   "Szarak" w Warszawie
 
Rok powstania: Koło Łowieckie "Szarak" w Warszawie powstało 19 marca 1957 roku w Warszawie. Liczy obecnie 38 członków i 4 stażystów.

Obwód: Koło gospodaruje na jednym obwodzie o pow. prawie 12.000 ha. Teren urozmaicony morenowymi pagórkami z polodowcowymi jeziorami w dolinach, z których rozciąga się widok na szeroką dolinę Odry. Duże kompleksy leśne pokryte morzem młodników, litymi drzewostanami sosnowymi z domieszką brzozy, dębu a także modrzewia. Występująca zwierzyna to jeleń, dzik, sarna, wyjątkowo daniel i wilk oraz lis, jenot, szop pracz, kuna, w dużej ilości borsuk. Ostatnio kilka par bobrów. Wiele gatunków ptactwa jak, kaczki, gęsi i wiele innych, aż po lęgowe czarne bociany, żurawie a nawet orły bieliki. Warszawski "Szarak" użytkuje łowiecko 26 ha gruntów uprawnych i łąk, na które to działania Koło otrzymało unijne dotacje. Myśliwi posiadają wspaniałą stanicę - "Szarakówkę" stanowiącą część leśniczówki Siegniew. 

Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2005/06 przedstawiało się następująco: 
jeleń - 48 szt., 
dzik - 150 szt., 
sarna - 63 szt. 


Współpraca: Koło od lat prowadzi współpracę ze Szkołami Podstawowymi w Moryniu i Czelinie, gdzie sponsoruje działalność Koła Młodych Ekologów, organizuje ogniska i pogadanki w lesie, za-kupiło zestaw map szkolnych, a także pomogło finansowo przy wydaniu kalendarza szkolnego.

Jubileusz 50 - lecia Koło obchodziło w dniach 26 - 27 października 2007 roku. W pierwszym dniu odbyło się: uroczyste pasowanie na myśliwych dwóch nowych członków Koła, odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego kamienia dla uczczenia 50 - lecia Koła, poświęcenie nowo ufundowanej kaplicy z postacią Świętego Huberta, Polowanie Hubertow-skie dla członków Koła i zaproszonych gości. Po polowaniu odbyła się uroczysta biesiada przy ognisku. 
Drugiego dnia miało miejsce składanie kwiatów na grobach byłych członków Koła oraz na cmentarzu żołnierzy 1 Armii WP w Siekierkach, Uroczysta Hubertowska Msza Św. odprawiana w XIII wiecznym kościele w Moryniu, na którą zostali zaproszeni oficjalni goście (m.in. Łowczy Okręgowy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice, Burmistrz Gminy i Miasta Moryń, Prezes firmy "Target Tours", Dyrektor Regionalny firmy "Agro Bor Louisa" i in.) oraz okoliczni miesz-kańcy. Po południu odbyło się zebranie członków Koła wraz z zaproszonymi gośćmi i członkami rodzin, a po zebraniu na terenie Ośrodka wypoczynkowego "Savana" bal myśliwski do białego rana. 
Podczas uroczystości Koło zostało odznaczone "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej" i Medalem "Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej". Odznaczenia regionalne otrzymali również kol. Jerzy Jakubczyk, Dorota Kamińska, Krzysztof Kamiński, Sylweriusz Kowalski, Jarosław Nowic-ki, Ludomir Nowicki, Tadeusz Ruchniak. Całość jubileuszu uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Echo" przy ZO PZŁ w Warszawie.


[Do góry]