KŁ "RYŚ" w Nowogardzie
Koło Łowieckie "Ryś" w Nowogardzie zostało odznaczone Medalem za Zasługi dla Gospodarki Łowieckiej woj. szczecińskiego (26.10.1988 r).
Data założenia koła: 12.03.1960 r.
Miejsce: w Nowogardzie.
Założyciele: Władystaw Szczepkowski, Jan Galus, Jan Bartocha, Zbigniew Zakrzewski, Jan Bąk, Mieczysław Kosmala, w początkowym składzie koło liczyło 14 członków.
Obecny skład zarządu: prezes Arnold Gieryn, łowczy Michał Rybicki, sekretarz Zdzisław Kolarz, skarbnik Dariusz Skorupa, aktualnie koło liczy 78 członków (30.10.01 r).
Adres koła: ul. Poniatowskiego 14/1, 72-200 Nowogard.
Zasłużeni myśliwi: Michał Rybicki (od 1981 r., długoletni członek zarządu), Zdzisław Kolarz (od 1997 r. członek zarządu), Tadeusz Hyrnik (od 1977 r, długoletni członek komisji rew., z-ca czł. WRŁ, dawniej prezes koła), Stanisław Warzecha (w latach 1983-85 członek zarządu, obecnie zajmuje się szacowaniem szkód łowieckich).
Kultura, edukacja łowiecka: koło współpracuje ze szkołami w zakresie ochrony środowiska. Sprawujemy patronat nad szkołą podstawową w miejscowości Długołęka. Organizujemy dla młodzieży wyjazdy w teren, wspólnie działamy na rzecz ochrony zwierzyny. Przekazujemy praktyczną wiedzę o łowiectwie, wspólnie wykładamy karmę do paśników, szukamy wnyków zwalczając kłusownictwo.
Łowisko, zwierzyna: w celu lepszego gospodarowania łowiskiem posiadamy: stodołę-magazyn, 5 paśników-magazynów, 50 lizawek, polujemy z 92 ambon.
Koło "Ryś" prowadzi zasiedlanie łowiska bażantami, w lipcu 2001 r. wpuściliśmy 250 szt. Wypuszczamy także dzikie króliki, których 40 szt. znalazło się w łowisku we wrześniu 2001 r.
W okresie jesienno-zimowym systematycznie wyjeżdżamy na teren obwodu w celu wyszukiwania i zdejmowania wnyków.

[Do góry]