KŁ "PUSZCZA" w Szczecinie
 
Historia: W 1955 roku zbiera się grupa zapalonych przedwojennych myśliwych i zakładają Koło Łowieckie "Trzech Braci". Koło dzierżawiło obwód łowiecki, który leżał na terenie Puszczy Bukowej po jej zachodniej stronie. W 1958 roku nastąpiła zmiana nazwy Koła na "Koło Łowieckie nr 6". Obwód łowiecki dzierżawiony dotychczas został zamieniony na dwa obwody leżące na terenie Nadleśnictwa Kliniska o numerach 66 i 69. Dnia 12 stycznia 1960 roku w Szczecinie Dąbiu zbierają się członkowie - założyciele Koła Łowieckiego "Puszcza". W dn. 2 marca 1960 roku Koło Łowieckie "Puszcza" zostaje wpisane do rejestru Kół Łowieckich Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. Zatwierdzony zostaje Statut Koła i nazwa. Podjęto decyzję o wydzierżawieniu obwodu nr 111 leżącego na terenie Nadleśnictw Bierzwnik i Głusko. W skład pierwszego Zarządu Koła Łowieckiego "Puszcza" weszli: Kol. Eugeniusz Kiełbania - przewodniczący, Kol. Józef Wójcikowski - łowczy, Kol. Apolinary Buraczewski - skarbnik. Aktualnie w "Puszczy" poluje 99 myśliwych. 

Stan pozyskania

w sezonie 2010/2011: 
jelenie - 43, 
sarna - 215, 
dziki - 211. 

Obwody: Dzierżawimy 2 obwody łowieckie: obwód nr 164 (dawne obwody łowieckie 66 i 69) na terenie nadleśnictwa
Kliniska oraz obwód nr 248 (dawny 111) na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik i Głusko.

Z okazji przypadającego jubileuszu (50 lecia koła) najbardziej zasłużeni myśliwi zostali udekorowani sześcioma Medalami Zasługi Łowieckiej. 

Skład zarządu w marcu 2011 roku:
Andrzej Wróbel - prezes, Jan Springer - łowczy, Lucjan Szczur - v-ce łowczy, Jerzy Pilarczyk - skarbnik, Mariusz Reginia
- sekretarz.
 

aktualizacja: 1.04.2011

[Do góry]