KŁ "Przepiórka" w Pyrzycach
 Data założenia:  1957 r.
Koło Łowieckie "Przepiórka" w Pyrzycach powstało w 1957 roku. Skupia obecnie w swych szeregach 37 członków. 

Łowisko: Koło dzierżawi dwa obwody polne (okolice Pyrzyc i Stargardu Szcz.) z dużą ilością remiz śródpolnych, zbiorników wodnych i trzcinowisk, w których bytują dziki, sarny, drapieżniki a przede wszystkim bardzo liczne ptactwo wodne. Na tutejszych akwenach gniazduje dość licznie gęś gęgawa. 

Pozyskanie: Koło pozyskuje rocznie ok. 
60 szt. dzików, 
60 szt. saren,
50 szt. dzikich gęsi i 60 szt. dzikich kaczek. 

Pyrzycka "Przepiórka" prowadzi od wielu lat introdukcje bażanta, dzikiego królika a także wolierową hodowlę kuropatwy. Na stałe Koło współpracuje z pyrzyckim przedszkolem "Biedronka", gdzie myśliwi organizują spotkania, prelekcje, wycieczki w plener czy wspólne dokarmiania zwierzyny. 

Uroczystość 50 - lecia Koła odbyła się 10.11.2007 roku w Pyrzycach. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Koła, który na wstępie przywitał zaproszonych gości i myśliwych wraz z rodzinami. W swoim wystąpieniu Prezes przypomniał historię Koła, jego dokonania w 50 - letniej historii, a także zadania i prace jakie Koło wykonuje na rzecz łowiectwa i ochrony środowiska. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce Prezesa Koła złożyli gratulacje i upominki związane z Jubileuszem. 
Po tej ceremonii nastąpił moment wręczania odznaczeń łowieckich. Zakończenie części oficjalnej było sygnałem do rozpoczęcia myśliwskiego balu, który to tradycyjnie zakończył się wraz z bladym świtem. 

[Do góry]