WKŁ nr 263 "ORZEŁ" w Świnoujściu 
 
Założyciele: Edward Pachciarek, Alfred Drabarek, Ryszard Malinowski.
Obecny skład zarządu: prezes Mirosław Teper, łowczy Jerzy Fajks, skarbnik Marian Sztuka, sekretarz Jerzy Szwec.
Koło liczy 71 członków.

Wyróżniający się myśliwi: wszyscy koledzy mają ponad 45 letni staż łowiecki i brali czynny udział w zarządzaniu kołem: Edward Boho (gospodarz), Jerzy Cieliński, Mieczysław Jackowski, Zbigniew Trott (gospodarz), Edward Pachciarek.

Stanice myśliwskie: Koło posiada dwie "ostoje" myśliwskie, dwa schroniska dla myśliwych w terenie, oraz gospodarstwo rolne z zabudowaniami.

Edukacja, kultura, współpraca: WKŁ "Orzeł" współpracuje ze szkołami w terenie. Prowadzi na imprezach myśliwskich aukcje wyrobów artystycznych, wykonanych przez dzieci. Dobrze układa się współpraca z nadleśnictwem, myśliwi pomagają przy zadrzewianiu ugorów porolnych. Na spotkania zapraszani są gospodarze - rolnicy, co owocuje lepszą współpracą w zakresie gospodarki łowieckiej. Koło kultywuje tradycje - podczas polowań grane są sygnały, organizowane są okolicznościowe wystawy łowieckie

 

 
 
 


-

[Do góry]