KŁ "NEMROD" w Lipianach
KŁ "Nemrod" w Lipianach odznaczone zostało: Medalem za Zasługi dla Gospodarki Łowieckiej woj. szczecińskiego (1994 r), oraz Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (Warszawa 1999 r.).
Data założenia: 21.02.1949 r.
Miejsce: Lipiany.
Założyciele: Edward Dzikowski, Tadeusz Andrzejewski, Jan Szczęśniak, Jan Muskata, Stanisław Siudmak, w początkowym składzie koło liczyło 13 członków.
Obecny skład zarządu: Kazimierz GuŸniczak - prezes, Zbigniew Prywerek - łowczy, Henryk Szczęœniak - wicełowczy, Bogdan Muskała - sekretarz, Robert Marszałek - skarbnik, aktualnie koło liczy 42 członków 
Zasłużeni myśliwi: Zbigniew Prywerek (od 22 lat łowczy koła, członek ORL w Szczecinie), Edwin Maliński (od 13 lat prezes koła), Edward Stefaniak (od 17 lat skarbnik), Władysław Jachimowicz (były członek WRŁ, senior koła).
Stanice myśliwskie: koło posiada dwa domki myśliwskie wraz z zadaszonymi wiatami.
Kultura łowiecka, ochrona środowiska: koło organizuje konkursy plastyczne dla młodzieży szkolnej. Wyniki w postaci wystaw prezentowane są w Szkołach i w miejskich salach Lipian (ostatnia wystawa w bibliotece miejskiej pt. "Lowiectwo-ekologia-natura"). Wraz z młodzieżą organizowane są terenowe wycieczki, połączone z edukacją przyrodniczą i praktycznie z odnajdywaniem wnyków, wspólnie z myśliwymi dokarmiana jest zwierzyna. Organizowane są wewnętrzne szkolenia, które mają na celu podniesienie wiedzy i kultury ekologicznej myśliwych. Bardzo dużo czasu poświęca się na współpracę ze służbami leśnymi, z własnych funduszy zakupywane są osłony
na sadzonki drzew, corocznie myśliwi zalesiają nowe grunty. W ramach współpracy z Nadleśnictwem Myślibórz członkowie koła uczestniczą w akcjach sprzątania lasu.
Z okazji 50-lecia wydana została monografia koła opisująca historię i zwyczaje, bogato ilustrowana. Podczas polowań zbiorowych szczególną uwagę zwraca się na zwyczaje i tradycje. Młodzi myśliwi uroczyście pasowani są na "rycerzy św. Huberta". Polowania hubertowskie zwyczajowo ogranicza się do 3 pędzeń, potem jest pokot, dekoracje "króla polowania" i "pudlarzy", jest czas na gawędę, żarty myśliwskie i spotkanie z rodzinami przy ognisku, bigosie i pieczonym dziku.
Łowisko: koło gospodaruje w obw. nr 79 o pow. 12 800 ha. W celu poprawy warunków żerowych zwierzyny uprawia 6 ha poletek łowieckich, posiada 4 stodoło-paśniki, liczne lizawki słupowe, poluje się z 50 ambon.
Koło realizuje projekt introdukcji dzikich królików do swojego łowiska, wypuszczano także bażanty i kuropatwy.

Trofea: w dotychczasowej kolekcji wybitnych trofeów KŁ "Nemrod" posiada dwa wieńce jelenia wycenione na brązowy medal (pozyskane przez B. Prywerka i E. Malińskiego).


[Do góry]