Koło łowieckie "ŁOŚ" w Pyrzycach

Data założenia: Koło Łowieckie "Łoś" w Pyrzycach powstało w 1946 r.
Łowisko: Koło dzierżawi obecnie 1 obwód typowo polny nr 223, o pow. 12485 ha. W skład obwodu łowieckiego wchodzi część jeziora Miedwie, co wzbogaca łowiecką bioróżnorodność łowiska o polowania na dzikie gęsi, a rozległe, nadjeziorne trzcinowiska są ostoją sporej populacji dzika.
Pozyskanie zwierzyny w ostatnim sezonie oscylowało na poziomie: dzik - 110 szt., sarna - 122 szt., dzikie gęsi - 20 szt., bażanty - 10 szt. W kole poluje obecnie 43 myśliwych. 
Stanice myśliwskie: Koło posiada stanicę polową o nazwie "Łosiówka" w miejscowości Ryszewo. W 2006 r. wybudowano nową wolierę, w której rozpoczęto hodowlę pierwszej partii 110 kuropatw, a obecnie prowadzone są prace nad introdukcją i wieloletnią hodowlą zająca szaraka. 
Kultura, edukacja łowiecka, ochrona przyrody: Myśliwi z "Łosia" prowadzą szeroką działalność edukacyjną z młodzieżą szkolną z terenu obwodu, współpracują z władzami lokalnymi, co znacznie pomogło w ograniczeniu wnykarstwa i wypalania trzciny, wspierają finansowo i organizują imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej. Zasłużeni dla łowiectwa koledzy: Do najbardziej zasłużonych w Kole należą: Waldemar Róg - najstarszy stażem członek Koła, Prezes, odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej; Walery Cuper - odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. 

Obchody 60 - lecia Koła odbyły się wspólnie z KŁ "Nemrod" Lipiany. Dnia 4 listopada 2006 r. w Lipianach od-była się Okręgowa Msza Hubertowska, celebrowana przez duszpasterza myśliwych ks. Jacka Fabiszaka. Po Mszy Św. w Miejskim Domu Kultury miała miejsce uroczysta gala. Przy dźwiękach rogów myśliwskich Koło "Łoś" otrzymało sztandar z rąk Prezesa ORŁ w Szczecinie, który jednocześnie udekorował sztandar Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Pani Maria Piwoni i Kol. Antoni Łuszczyk. Sztandar ufundowali członkowie Koła. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Jacek Fabiszak. Po-śród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Starosta Powiatu Pyrzyckiego, Burmistrzowie Pyrzyc i Lipian, przedstawiciele nadleśnictwa Myślibórz i Gryfino i sympatycy Koła. 
Podczas Jubileuszu dokonano dekoracji najaktywniejszych członków koła: Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej - kol. Józef Sawulak, Medal Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej - kol. Walery Cuper, Antoni Łuszczyk, Edward Sawa, Kazimierz Wincenciak. Uroczystość zakończył myśliwski poczęstunek przygotowany przez członków Koła. 
Dnia 11 listopada 2006 r. odbyła się biesiada myśliwska dla członków "Łosia", będąca zakończeniem uroczystości jubileuszowych w Kole. Całość imprezy została upamiętniona w kronice Koła, którą to członkowie prowadzą od początku istnienia KŁ "Łoś" w Pyrzycach. 
Sztandar KŁ Łoś w Pyrzycach


aktualizacja 7.09.2010

[Do góry]