KŁ  "Lis" Błotno w Nowogardzie
 

 Koło Łowieckie "Lis" Błotno w Nowogardzie powstało 20.04.1947 roku. Liczy obecnie 53 członków + 4 stażystów. Koło dzierżawi obwód nr 84 o powierzchni 18012 ha, w tym 4673 ha lasów, obejmujący część Puszczy Goleniowskiej w Nadleśnictwach Nowogard i Rokita. Teren ten ukształtowany jest równinnie z niewielkimi ufałdowaniami, mocno zalesiony w zachodniej i północnej części obwodu. Na tym obszarze jest sporo trudno dostępnych moczarów śródleśnych, na których mają swoją ostoję jelenie i dziki. Odbywają się tam wspaniałe rykowiska. Rejony środkowe, wschodnie i południowe obwodu są typowo rolnicze z niewielkimi kompleksami leśnymi. Na tym terenie najliczniejsze populacje ma sarna i dzik. Większość odstrzału kozłów jest realizowana na terenach polnych. 

Współpraca z młodzieżą: Koło współpracuje od szeregu lat z trzema Szkołami Podstawowymi znajdującymi się w dzierżawionym terenie - SP w Błotnie, SP nr 4 w Nowogardzie i SP w Orzecho-wie. Wspólnie z młodzieżą organizowane są wyjazdy w teren w celu zbierania wnyków, a także różnotematyczne konkursy dla dzieci i młodzieży.

Koło posiada w stałej uprawie 15,20 ha poletek żerowych i 10,40 ha łąk. 

Pozyskanie zwierzyny w ostatnim dziesięcioleciu (lata 1997/2006) przedstawia się następująco:
 jelenie - 680 szt., 
dziki - 1308 szt.,
sarny - 1593 szt. 

Trofea: Rekordowym wieńcem w Kole jest wieniec pozyskany przez kol. Kazimierza Czyżaka w 1987 roku wyceniony na złoty medal - 210.99 pkt. 
Oprócz tego Koło posiada jeszcze:
7 wieńców srebrnomedalowych, 
9 brązowomedalowych.
 W parostkach rogaczy znajduje się 1 srebrny medal i 1 brązowy, a w orężach dziczych 2 medale srebrne i 5 brązowych. 

 


[Do góry]