KŁ "KNIEJA" w Witnicy
Data założenia: 3.05.1960 r.
Założyciele: Anatol Łogin, Karol Ztotorowicz, Antoni Złotorowicz, Antoni Dybza, Zygmunt Zgrzywa, Maciej Kwaśniewski, w pierwszym składzie koło liczyło 16 członków.
Obecny skład zarzadu:   Prezes – Tadeusz Faściszewski     Łowczy – Adam Krzyśpiak                                 Sekretarz- Aleksander Butrynowski   Skarbnik – Zdzisław Wawrzyńczyk    Członek – Andrzej Dybza
Wyróżniajacy się myśliwi: Wojciech Łogin (prezes koła), Antoni Złotorowicz (byty łowczy, obecnie strażnik), Lech Butrynowski (wieloletni sekretarz koła), Zygmunt Zgrzywa (wieloletni skarbnik koła), Adam Krzyspiak (aktualnie łowczy), Zdzisław ¦iwiński (gospodarz łowiska), Maciej Łogin (od wielu lat członek Naczelnej Rady Łowieckiej), Antoni Dybza (wieloletni łowczy koła), Konstanty Pankratow.
Stanice myśliwskie: Koło posiada stanicę - zadaszenie nazywane "Koliba", obiekt z drewna, wybudowany własnoręcznie przez myśliwych.
W łowisku postawiono paśniki, piwnice wraz z karmnikami, poletka zaporowe i uprawne - dla uzupełnienia żerowisk w okresie zimowym.
Edukacja i kultura łowiecka: Koło współpracuje ze szkoła podstawowa w Gogolicach, organizuje spotkania z młodzieżąpodczas których przekazywane są wiadomości o łowiectwie i przyrodzie. Członkowie KŁ "Witnica" przykładająduża wagę do upowszechniania tradycji łowieckich. Każde polowanie zbiorowe zawsze odbywa się z udziałem sygnalistów myśliwskich, medalami dekorowani sąnajlepsi myśliwi, młodzi adepci łowiectwa przechodza uroczyste pasowanie. Koło organizuje spotkania integracyjne z rodzinami myśliwych, często przy muzyce i tradycyjnych potrawach.
Trofea:
wieńce jeleni byków:
 1 srebrnomedalowy pozyskany przez kol. R. Pankratowa,
oręż dzika:
 1 złotomedalowy (120,5 pkt.) pozyskany przez W. Łogina,
 1 brazowomedalowy (110,5 pkt.) pozyskany przez koi. D. Lechowskiego.

Sztandar KŁ Knieja w Witnicy

 
Spotkanie przy "kolibie" z okazji 40-lecia koła Kol. W. Łogin po udanym polowaniu na gęsi


[Do góry]