WKŁ  nr 298 "KNIEJA" w Jarominie
 
Data założenia: XI 1956 r.
Miejsce: przy jednostce wojskowej nr 2211 w Brodnicy jako WK1 298 "Bażant".
Założyciele: płk Jerzy Cieślak, płk Wincenty Fijatkowski, mjr Zygmunt Podporski, Józef Urbański, Stefan Baltrukiewicz, Marian Puszyński.
W 1960 r. w wyniku dyslokacji jednostki członkowie koła zostali przeniesieni do m. Warcisław (obecnie Jaromin). Nadal dzierżawiliśmy obwód polny w pow. Rypin. W 1963 r. wydzierżawiono obw. nr 4, póĽniej obw. nr 12, koło zostało wpisane do rejestru woj. szczecińskiego. W dniu 26.05.1970 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniono nazwę na WKŁ nr 298 "Knieja". W roku 1975 ponownie przeniesiono JW 2211, tym razem do Skwierzyny, odeszło 2/3 członków koła. Pozostałych 6 czyni starania o utrzymanie koła. W ciągu roku koło zwiększa stan do 15 i spełnia wymogi statutowe. Prowadzi działalność przy JW. 1986 w Jarominie. W początkowym składzie koło liczyło 12 członków.


Obecny skład zarządu:
- Prezes kol. Stanisław Wójcik
- Łowczy kol. Wojciech Wilk
-
Podłowczy kol. Henryk Pawełczyk
- Skarbnik kol. Piotr Otremba
- Sekretarz kol. Grzegorz Iwanowski


 Koło liczy 40 członków.  Dzierżawi 2 obwody łowieckie - 33 , 55 .
Uprawnienia selekcjonerskie posiada 18 myśliwych.
  Za zasługi i sukcesy w działalności statutowej z okazji 50 - tej  rocznicy powstania , Koło zostało wyróżnione w 2006 roku  - Złotym Medalem Zasługi Łowieckie


Adres koła:
WKŁ Nr.298 "KNIEJA" JAROMIN
72 - 320 Trzebiatów
Skr.poczt. 27


Zasłużeni myśliwi: Zdzisław Wilk odznaczony ZŁOMEM .Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (od 1967 r., organizator wystaw łowieckich w Trzebiatowie, organizator budowy stanicy w obw. nr 17, oraz kapliczki św. Huberta w Wanierowie, współorganizator budowy strzelnicy myśliwskiej w Jarominie - propagator strzelectwa, w latach 70-tych inicjator hodowli i introdukcji bażantów, odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz medalem Za Zasługi dla Gospodarki Łowieckiej woj. szczecińskiego), śp. Józef Mikołajek (wychowawca wielu pokoleń myśliwych, wspaniały kolega na polowaniach, odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zast. Łowieckiej), Jacek Szalewski, Jerzy Jurewicz, Henryk Wojciechowski (odznaczeni Brązowymi Medalami Zasł. Łowieckiej), Stanisław Bublejewski (odznaczony Brązowym Medalem Zasł. Łowieckiej i Medalem za Zasł. Dla Gosp. Łow. Woj. Szczec.), Jerzy Nowak, Stanisław Wójcik łowczy koła, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem
za Zasługi dla Gosp.Łow.woj.szczecińskiego., Henryk Górowski (wieloletni prezes, wyróżniony Medalem za Zasługi dla Gosp. Łów. woj. szczec.), Piotr Otremba (kronikarz wiernie zapisujący historię koła, prawy i etyczny myśliwy), Stanisław Mosler, Franciszek Kaszczyszyn (nestorzy koła, wzorowo etyczni i prawi myśliwi) odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz wyróżniony Medalem za Zasługi dla Gosp.Łow. woj.szczecińskiego., Piotr Pasek, Waldemar Kisielewicz (inicjatorzy stawiania wolier i introdukcji bażantów w latach 70-tych, obecnie działający na terenie Okręgów Nowy Sącz i Toruń).


Stanice myśliwskie: koło posiada stanicę myśliwską w obw. nr 55 wraz z zapleczem gospodarczym dla 5 myśliwych, dwie hubertówki.


Kultura i edukacja łowiecka: z okazji Dnia Dziecka corocznie organizujemy w szkołach na terenie obwodów konkursy wiedzy przyrodniczej, środowiskowej i łowieckiej. Otoczyliśmy opieką Szkolny Ośrodek Wychowawczy Wanierowo (sponsorujemy uroczystości m.in. Dzień Dziecka, wigilię, w 1987 r. dla wychowawczyni ufundowano wkład na książeczkę mieszkaniową). Wspomagamy finansowo ludzi dotkniętych kataklizmami (powodzie, trzęsienia ziemi itp.).
Od lat 70-tych do chwili obecnej wspólnie z kołami gm. Trzebiatów organizujemy wystawy trofeów. Od 1999 r. corocznie organizujemy zawody w strzelaniu myśliwskim o puchar Burmistrza, oraz Puchar Jesieni na strzelnicy w Jarominie. Szczególnie uroczyście prowadzimy polowanie hubertowskie i wigilijne. Rozpoczynamy przy kapliczce ¦w. Huberta w Wanierowie, na wigilijnym dzielimy się opłatkiem i przekazujemy myśliwskie życzenia "dobrych wyników i więcej zwierza!".
Łowisko: aby utrzymać dobry stan zwierzyny koło wybudowało 2 woliernie/ bażant , kuropatwa /2 paśniki magazyny, 12 paśników typowych, 17 lizawek, polujemy z 48 ambon. W sezonie 2001/2002 rozpoczęto wprowadzanie do łowiska bażantów, wyhodowaliśmy 100 szt. Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w Programie introdukcji zwierzyny drobnej , szczególnie kuropatwy i bażanta Medal z okazji 40- lecia koła 
(awers)
Medal z okazji 40-lecia koła 
(rewers)
Znaczek z okazji 50-lecia koła  

aktualizacja 18.06.2010

[Do góry]