KŁ "JELEŃ" w Szczecinie
Dala założenia: 12.07.1948 r., statut zatwierdzony przez WRŁ w Szczecinie pod nr 9.
Założyciele (pierwszy zarząd): Marian Burzyński, Jan Gałęski, Antoni Sochacki, Michał Prokopczyk, Stanisław Silski.
W roku 1949 podpisano umowę z GminąDobra, o dzierżawę obwodu o pow. 5800 ha (Wołczkowo, Grzepnica, Bezrzecze, Buk, Lęgi, Rzędziny). Teren polowań powiększono o kolejne 3000 ha w roku 1952, kiedy przyłączono obszar pomiędzy Zalesieni, Stolcem, Węgornikiem a Zółtewem. Koto miało do połowy lat 60-tych charakter resortowy, przynależąc do Powiatowej Komendy Milicji w Szczecinie. Kolejne tereny, ok. 4300 ha, przyłączono do obwodu w roku 1971 (rejon Mierzyna, Redlicy, Wołczkowa, Bezrzecza). 

W roku 1971 koło liczyło 23 członków.

Obecny skład zarządu: 

Aktualnie Zarząd Koła pracuje w składzie: 
Józef Jaroszewski – Prezes, 
Władydław Roga – Łowczy, 
Zbigniew Adamczyk – Skarbnik, 
Eugeniusz Kościołowicz – Sekretarz

Obecny stan członków -  66 osób

Adres korespondencyjny:

70-003 Dobra Szczecińska
ul. Złota 13, Słowaszewo 

Zasłużeni myśliwi: Józef Ignaszewski (przez 25 lat pełnił funkcję prezesa kota, jeden z założycieli, byty Mistrz Polski w strzelectwie myśliwskim), Stanisław Cieniuch (przez 18 lat pełnił funkcję prezesa kota, inicjator budowy stanicy).


Stanice myśliwskie: w Sławoszewie koło posiada działkę o pow. 0,3 ha. Na niej postawiono domek myśliwski, który spełnia rolę bazy i magazynu. Znajduje się w nim świetlica na uroczystości myśliwskie, organizowane sąspotykania myśliwych z rodzinami.

 

Obwód łowiecki KŁ Jeleń w Szczecinie


Ochrona przyrody, kultura łowiecka: w kole pomimo różnic pokoleniowych i zawodowych, panuje atmosfera wielkiej rodziny, którąstanowi myśliwska brać. Corocznie, zwłaszcza wiosną, organizowane są akcje zbierania wnyków (w "sezonie" zbieranych jest ok. 180 wnyków!). Uroczyście obchodzono 50-lecie kota, z tej okazji zorganizowano w Bartoszewie wystawę łowiecką. Koło od 2000 r. wspiera finansowo program badań ornitologicznych, obejmujący liczenia ptaków wodnych na Pomorzu Zachodnim. W listopadzie 2001 r. KŁ "Jeleń" zaangażowane było przy organizacji okręgowej mszy hubertowskiej w Katedrze Szczecińskiej.
Łowisko: KŁ "Jeleń" gospodaruje w obw. nr 57, którego pow. wynosi 13155 ha. Na długości 8 km granica obwodu styka się z gruntami Szczecina, na kolejnych kilkunastu dotyka granicy państwa z Niemcami. Warunkuje to specyfikę łowiska, niestety wiele czynników jest negatywnych (coraz większa powierzchnia zabudowy, rosnący ruch turystyczny, nie słabnąca presja kłusownictwa). Do niewątpliwych zalet zaliczyć należy bliskość łowiska i jego przyrodniczą atrakcyjność. Tereny są urozmaicone: dominują lasy Puszczy Wkrzańskiej z licznymi bagnami i łąkami, a największą stoję dla zwierzyny stanowi rezerwat "Świdwie" - 900 ha bagien i lasów. Mnogość mateczników pozwala na utrzymanie wysokiego stanu populacji dzików, saren, lisów, a ostatnio jeleni. Jelenie znajdują schronienie przed 
"grzybiarzami" w okresie rykowiska w bagnach \świdwia, od kilku lat dając tu unikalne rykowiska. ściągają z dużego obszaru Puszczy, można obserwować od 50 do 100 jeleni wychodzących wieczorem z trzcinowisk rezerwatu. Pojawiająs ię regularnie daniele, a nawet muflony (wynik sąsiedztwa niemieckiego rejonu hodowlanego). W ostatnich sezonach zaczęto organizować polowania dewizowe. Są to polowania na rogacze, dziki i jelenie, z zachowaniem polskich zasad i tradycji łowieckich.
Koło bardzo dużą uwagę poświęca zagospodarowaniu łowiska. Postawiono 17 paśników, 50 lizawek i 38 podsypów. W zimie wykłada się do 80 ton karmy suchej i objętościowej oraz 0,51 soli. W posiadaniu koła znajduje się ciągnik i sprzęt rolniczy. Dzięki temu możliwa jest uprawa 39,2 ha gruntów (15,3 ha poletek żerowych, 11,1 ha produkcyjnych, 2,8 zgryzowych i 10 ha łąk śródleśnych). Do polowań postawiono 37 ambon. O bogactwie łowiska świadczy ilość pozyskiwanej zwierzyny. Oto wyniki z sezonu 2000/01: jelenie 68 szt. (25 byków, 43 lanie i cielęta), sarny 150 szt. (61 rogaczy, 89 kóz i koźląt), dziki 127 szt., bażanty 40 szt., lisy 47 szt., borsuki 2 szt., dzikie kaczki 54 szt., stonki 12 szt., grzywacze 94 szt., łyski 17 szt. Szczegółowe roczne zestawienia upolowanej zwierzyny drobnej prowadzone są pieczołowicie, co jest godne polecenia, a co jest zasługą kol. R Kozaka (od 20 lat łowczego Kota). W Wołczkowie stoi woliera dla bażantów. Corocznie wypuszcza się z nie] do polnego fragmentu łowiska ok. 160 bażantów.


Trofea:
wieńce jeleni byków:
o brązowomedalowy - 1988 r., zdobyty przez koi. P. Kozaka,
o brązowomedalowy - 1992 r., zdobyty przez koi. A. Stankowskiego,
o brązowomedalowy - 1993 r, zdobyty przez koi. W. Rogę.

 

 
Zakończenie polowania ( Sławoszewo 12.01.2002 r.)
aktualizacja 21.06.2016
[Do góry]