KŁ   "JELEŃ" w Chojnie
 
Data założenia: Koło Łowieckie "Jeleń" powstało w 1949 roku z inicjatywy ówczesnych pracowników Nadleśnictwa Chojna. 
Założycielami Koła byli Koledzy: Ludwik Marcinkowski, Wincenty Niewiada, Stanisław Żywicki oraz Sylwester Walorski. Niestety założyciele Koła odeszli już do krainy wiecznych łowów. Koło Nasze zostało utworzone jako jedno z pierwszych na terenie dawnego województwa szczecińskiego i powiatu chojeńskiego. W 1953 roku Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa podzieliło kraj na obwody łowieckie. W wyniku podziału Koło "Jeleń" otrzymało dwa obwody, położone na terenie gmin Chojna, Moryń i Cedynia :
- obwód nr 139 o powierzchni 7935 ha, w tym powierzchni zalesionej 2489 ha
- obwód nr 144 o powierzchni 6315 ha, w tym powierzchni zalesionej 394 ha.
W wyniku późniejszych transformacji obwody zmieniły nazwę ze 139 na 95 , a później na 262 i ze 144 na 98 i potem na 280, ale powierzchnie tych obwodów nie uległy zmianie. 
Początki działalności Koła na ziemiach zachodnich były trudne. Skompletowanie grupy założycielskiej oraz załatwienie przydziału terenów łowieckich nie wystarczyło jednak do rozpoczęcia polowania. Należało jeszcze zdobyć broń myśliwską i uzyskać na nią pozwolenie, zdobyć łuski, proch, śrut, maszynkę do zwijania naboi, bo o gotowej amunicji nikt jeszcze nawet nie marzył. Nie było to wszystko łatwe, a jednak myśliwi naszego Koła zaczęli polować.
W latach 60-tych Koło liczyło tylko 20 myśliwych. Z biegiem lat, dzięki popularyzacji myślistwa stan osobowy Koła zwiększał się. 
Liczba członków: W chwili obecnej Koło liczy 58 członków oraz dwóch stażystów.
Współczesne łowiectwo to przede wszystkim działalność na rzecz zachowania ojczystej przyrody. Dlatego też główne kierunki pracy koła skierowane są na tworzenie zwierzynie dogodnych warunków bytowania. Rozpoczęto zakładanie i uprawę poletek zaporowych i uprawowych .W chwili obecnej poletka uprawiane są na areale 40 ha. Szczególny nacisk kładziony jest na przywrócenie do łowisk zwierzyny drobnej oraz dokarmianie zwierzyny grubej, stanowiącej podstawę egzystencji finansowej koła oraz na walkę z szerzącym się ostatnio kłusownictwem. Od 2000 roku do chwili obecnej w ramach introdukcji zwierzyny drobnej wpuszczono w łowisko około 2000 sztuk bażantów, pozyskanych z funduszu Koła. 
Łowiectwo to również nie tylko problem hodowlany i gospodarczy, to - jako zjawisko towarzyszące ludzkości od zawsze - zagadnienie wkraczające w dziedziny kultury, etyki i filozofii, stanowiące zarazem platformę relaksu i wypoczynku. Dlatego też w "Jeleniu" kontynuuje się tradycję i obyczaje łowieckie, przestrzega zasad etyki łowieckiej oraz więzi ze społeczeństwem, a szczególnie z młodzieżą. Nasi myśliwi aktywnie współpracują z młodzieżą szkolną, co przynosi wymierne korzyści dla Koła i gospodarki leśnej. W szkołach w Krzymowie, Chojnie ,Moryniu organizowane są prelekcje połączone z różnego rodzaju konkursami na temat wiedzy o łowiectwie, jak również wycieczkami do lasu, w celu przybliżenia problematyki łowieckiej. Młodzież chętnie bierze udział w ogłaszanych konkursach plastycznych, czy organizowanych zbiórkach kasztanów, żołędzi, kolb kukurydzy przeznaczonych na zimowe dokarmianie zwierzyny. Z inicjatywy członków Koła w roku 1999 z okazji 50- lecia Koła została zorganizowana wystawa myśliwska, która wyeksponowana była w Centrum Kultury, a kolejna w roku 2003 podczas obchodzonych Dni Integracji Europejskiej. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem miejscowego społeczeństwa, jak również zainteresowaniem gości zagranicznych. Upamiętnione jest to wpisami w kronice Koła, jak również obszernym artykułem w miejscowej gazecie. Dużą wagę przywiązuje się też do treningów strzeleckich, dbając o umiejętności strzeleckie członków koła oraz o bezpieczne użytkowanie przez nich broni. W wieloletniej tradycji Koła jest organizacja polowań Hubertowskich oraz wigilijnych z opłatkiem przy paśniku.
Dużą wagę przywiązujemy do harmonijnej współpracy z leśnikami, która przynosi wymierne efekty, a wśród leśników mamy dobrych, rozumiejących potrzeby łowiectwa kolegów, prawdziwych przyjaciół. Owocuje to nieodpłatnym przekazaniem sadzonek na poletka zgryzowo- zaporowe, jak również materiałem do budowy urządzeń łowieckich, których na terenie obwodów mamy w ilości 15 sztuk paśników magazynów, 92 sztuki ambon stałych, 150 sztuk lizawek, 30 sztuk podsypów dla ptactwa, 45 sztuk zwyżek oraz około 60 sztuk innych urządzeń łowieckich, w tym budki lęgowe oraz Hubertówkę, w której odbywają się zakończenia polowań zbiorowych i obchody święta Huberta. W 2002 roku na nieużytkach rolnych z przekazanych 150000 sztuk sadzonek buka, grabu i dębu zasadzono 3,5 ha. Pomimo nieporównywalnie trudniejszych warunków prowadzenia gospodarki łowieckiej, dzięki ogromnym wysiłkom członków koła doprowadzono do znacznej poprawy stanu ilościowego zwierzyny. Dla wyeliminowania szkód łowieckich, jak również w celu zwiększenia ilości zwierzyny prowadzimy intensywne i systematyczne dokarmianie. Dzięki odpowiednio prowadzonej gospodarce łowieckiej obecnie w sezonie łowieckim Koło pozyskuje średnio około 430 sztuk dzików, 60 sztuk jeleni, 7 sztuk danieli, 110 sztuk saren oraz około 100 sztuk lisów i jenotów.
Od kilkunastu lat Koło corocznie organizuje polowania dewizowe na rogacze, jak również zbiorowe pędzone, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem, przynoszą znaczący zysk dla Koła, a integracja myśliwych pozwoliła na zawiązanie się przyjaźni. 
Dorobek 60-lecia i osiągnięcia tego okresu, pozwalają na dozę optymizmu, że tak jak w przeszłości, dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi wszystkich członków koła, nasze pola i knieje będą obficie darzyły. Liczymy szczególnie na młode pokolenie i jego entuzjazm, który wraz z doświadczeniem starszej braci łowieckiej, pozwoli podtrzymać dobre tradycje naszego koła, do których nawiązujemy, a które nas mobilizują.

Zagospodarowanie obwodów:
· Hubertówka
· Ambony stałe - 92 sztuki
· Paśniki magazyny - 15 sztuk
· Lizawki- 150 sztuk
· Podsypy- 30 sztuk
· Zwyżki- 45 sztuk
· Inne urządzenia w tym budki lęgowe- 60 sztuk

Dokarmianie zwierzyny za ostatni rok:
· Karma - 120 ton
· Sól - 3 tony

Pozyskanie zwierzyny za ostatni rok:
· Jelenie- 60 sztuk
· Dziki- 430 sztuk
· Daniele- 7 sztuk
· Sarny- 110 sztuk
· Lisy i jenoty- 100 sztuk
Powyższy stan utrzymywany jest na takim poziomie od kilu sezonów.

Odznaczenia łowieckie w Kole:
· Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej- 3 członków 

Trofea medalowe:
· Wieniec jelenia byka - srebrno medalowy- 2 szt.
- brązowo medalowe- 7 szt. 
· Oręż dzika - srebrno medalowy - 2 szt.
- brązowo medalowy - 2 szt.


[Do góry]