KŁ "HUBERTUS" w Mieszkowicach
 


Koło Łowieckie "Hubertus" w Mieszkowicach w 2001 r. zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Data założenia koła: 1947 r. Mieszkowice. 
Założyciele: Antoni Lutyński, Marian Ratajczak, Józef Żmuda, Władysław Bogucki, Marian Wojnarowski, Stanisław Obarzanowski, w początkowym składzie koło liczyło 14 członków.
         Obecny skład zarządu: prezes Włodzimierz Nosal, łowczy Józef Dąbski, sekretarz Jan Dąbski, skarbnik Tomasz Bresiński. Koło liczy 52 członków macierzystych i 2 niemacierzystych (30.10.01 r).
Adres koła: ul. Moryńska 1,74-505 Mieszkowice.
Zasłużeni myśliwi: Zygmunt Jędrzejak (wieloletni prezes i skarbnik kota), Bronisław Jabłoński (wieloletni łowczy koła), Bogusław Kaczorowski (działacz łowiecki w czasach Powiatowej Rady Łowieckiej, piszący artykuły do prasy łowieckiej), Wiesław Czyżewski (Nadleśniczy w Łysogórkach a póĽniej w Mieszkowicach), Edward Korzeniowski (prezes kota 1982-1988, delegat na Wojewódzki Zjazd PZŁ), Włodzimierz Nosal (sekretarz, wieloletni prezes, organizator obchodów 50-lecia kota), Jan Dąbski (sekretarz kota od 1986 r. do chwili obecnej, organizator wystaw na 40-lecie i 50-lecie koła, organizator konkursów wiedzy przyrodniczej dla młodzieży), Józef Dąbski (łowczy kota od 1993 r., popularyzator tradycji łowieckiej oraz organizator prac na rzecz zagospodarowania łowisk - posiada własne oryginalne pomysły), Tadeusz Kurpiel (organizator budowy strzelnicy na 40-lecie kota, propagator strzelectwa myśliwskiego), Jan Kłoda (strażnik łowiecki, gospodarz obw. nr 100), do grupy wspaniałych i zasłużonych myśliwych zaliczamy także wszystkich założycieli naszego kota.
Stanice myśliwskie i zagospodarowanie łowisk. Koło posiada stanicę przy leśniczówce Starzyń na terenie obw. nr 100, strzelnicę wybudowano własnymi siłami na 40-lecie kota. Koło jest dobrze zorganizowane i skutecznie radzi sobie ze zmniejszaniem szkód łowieckich. Gospodarując w obwodach posiada 62 ambony, 24 paśniki i 15 magazynów (piwnic ziemnych) na okopowe, 20 pasów zaporowych na terenach leśnych oraz 11 ha poletek produkcyjno-zaporowych.
Kultura łowiecka: Kolo przywiązuje dużą wagę do tworzenia właściwego, przyjaznego łowiectwu wizerunku wśród lokalnego społeczeństwa. Posiada własne logo oraz sztandar ufundowany z okazji 50-lecia.
Zorganizowano dwie duże wystawy przyrodniczo - łowieckie na 40 i 50-lecie koła w latach 1987 i 1997. Wystawy byty przygotowane profesjonalnie, dostępne dla zwiedzających przez trzy tygodnie. Liczne wpisy do księgi pamiątkowej świadczą że wystawy zyskały uznanie społeczeństwa oraz władz wojewódzkich PZŁ Przy okazji obchodzonych jubileuszy organizowano konkursy wiedzy przyrodniczej oraz konkursy plastyczne. Wpłynęło ponad 100 prac, a najlepsze prezentowano na wystawie łowieckiej. W ramach obchodów jubileuszu odbyta się Msza z udziałem ks. bpa Mariana Kruszytowicza. Na rynku miasta w Mieszkowicach odbyto się uroczyste przekazanie sztandaru, ślubo- wanie młodych myśliwych, potem uroczyste polowanie hubertowskie oraz Walne Zebranie z udziałem zaproszonych gości (członkowie rodzin, przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich). Obecny był wiceprezes NRŁ w Warszawie koi. Maciej Łogin. Dla mieszkańców Mieszkowic zorganizowano festyn z kapelą, oraz poczęstunek myśliwski. Uroczystość 50-lecia kota została włączona do obchodów 700-lecia miasta Mieszkowice.
Historia koła: Koto "Hubertus" w Mieszkowicach powstało w 1947 r. w pow. Chojna. Spośród założycieli do dzisiaj żyje koi. Antoni Lutyński. W latach 50-tych koło liczyło 14 członków, w roku 1960 liczba myśliwych wzrosła do 24. W dniu 24.01.1960 nadano nazwę "Hubertus" w Mieszkowicach, a 11.02.1960 prezes WRŁ w Szczecinie koi. J. Gąsowski zatwierdził i podpisał Statut kota. Po likwidacji Powiatowych Rad Łowieckich w 1975 r. do 1982 r. koło gospodarowało na jednym obwodzie o pow. 3700 ha. W 1982 r. KŁ "Hubertus" przejęto nowy obwód (obecnie nr 100) - dawny OSHZ przy KPGR Witnica. Po połączeniu powierzchnia obwodów wzrosła do 12 tyś. ha, liczba członków wzrosła do 43 myśliwych.

Członkowie koła i zaproszeni goście na uroczystości 50-lecia

[Do góry]