KŁ "GRZYWACZ" w Stargardzie Szczecińskim

 

KŁ "Grzywacz" zostało w 1994 r. wyróżnione Brązowym Medalem za Zasługi dla Łowieckie woj. szczecińskiego.
Historia Koła: początkowo tereny należały do KŁ "Orlik", ale w momencie utworzenia Garnizonu Miedwie w roku 1964, wojskowe koło było koniecznością tamtych czasów i tamtej okolicy. We wrześniu 1965 r. utworzono WKŁ nr 257 "Grzywacz Miedwie", w którym duży udział mieli oficerowie. Obecnie na powrót cywilne koło dzierżawi jeden obwód nr 68 o pow. 8956 ha (w tym 1116 ha lasu). Wcześniej gospodarowano na dwóch obwodach, z których jeden obejmował tereny radzieckiego lotniska w Kluczewie.

Założyciele: kpt. Bernard Nowicki, kpt. Roman Rokosz, kpt. Jerzy Kępka, Konrad Gruszczyński, Jan Hendzel, Antoni Bendarek, Stanisław Szulc, Lucjan Łopusiński.

Obecny skład zarządu: 
prezes koła Ksawery NYKS 
owczy koła Tomasz GRUBBA , 
skarbnik koła Andrzej ZBROSZCZYK, 
sekretarz koła Zbigniew HURYŃ.

Liczba członków koła: 44 (27 jest selekcjonerami).

Zasłużeni myśliwi: Konrad Gruszczyński (założyciel koła) Stanisław Pacer , Zygmunt Rogożiński, Tadeusz Macyszyn ,Ksawery Nyks , Tomasz Grubba ( członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej ), Adam Skrzyniarz , Stanisław Hendzel w/w są odznaczeni medalami Zasługi Łowieckiej, oraz Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej .
Spośród zasłużonych dla koła, odeszli do Krainy Wiecznych Łowów: Bernard Nowicki, Jerzy Kępka, Henryk Grabowski, Michał Huber ,Jan Hendzel, Edward Juchniewicz, Stanisław Szulc, Kazimierz Pszczułkowski.

Łowisko i zwierzyna: łowisko należy do typowo polnych z tym, że niemal 50% powierzchni stanowi lustro jeziora z niewielką częścią Puszczy Bukowej. Dominują jednak łąki oraz bardzo żyzne pola, na których uprawiane są zboża i kukurydza. To warunkuje skład i stan zwierzyny łownej. Dawniej (jeszcze w latach 80-tych) polowano na bardzo pospolite zające. Pozyskiwano do 180 zajęcy (podczas polowania do 53 sztuk w 13 strzelb). Od kilku lat zaprzestano "zajęczych" polowań. Natomiast wielką atrakcją były i są polowania na dzikie gęsi. Poluje się na przelotach i żerowiskach, od kilku lat stosowana jest zasada zakazu polowań nad wodą i o zmierzchu. Tabuny muszą spokojnie wracać na nocleg . Zwierzyna gruba dopiero od niedawna liczna jest na rozkładzie. Rozpoczynano od 6-8 dzików w sezonie. W ostatnich dziesięcioleciach opadły wody Miedwia, odsłoniły się bezkresne trzcinowiska dające ostoję. Koło pozyskuje rocznie : 6 jeleni, 130 saren, 285 dzików. Utrzymanie wyższych niż kiedykolwiek stanów zwierzyny grubej możliwe jest dzięki współpracy i wyrozumiałości ze strony zarządców wielkich gospodarstw .

Gospodarka łowiecka: koło intensywnie dokarmia dziki wiosną od IV do VI, a głównie prowadzące lochy. Zimą zwierzyna znajduje wystarczająco dużo resztek na polach (buraki, kukurydza) i chętnie pobiera sól. Stosuje się technikę dotowania kolb kukurydzy (zbieranej przez członków Koła). Powstaje kiszonka, którą z wielką ochotą wykopują dziki zjadając nawet przykrycie - słomę. Oprócz tego koło zakupuje i wykłada 20 ton zboża 15 ton buraków oraz siano i sól, posiada 6 paśników, postawiono w obwodzie 108 ambon 27 zwyżek przenośnych.

Kultura, tradycje i edukacja łowiecka: w roku 2010 Koło obchodziło 45-lecie. 
Wybudowano własnymi siłami strzelnicę śrutową, oraz stanice w 2008 roku w miejscowości BIELKOWO gdzie zakupiono ziemię i wybudowano GRZYWACZÓWKĘ ,hotelik, kapliczkę, salę gdzie się odbywają wszystkie spotkania myśliwskie ,camping gdzie odbywają się posiedzenia zarządu oraz zadaszone dwa kontenery i wiaty gospodarcze na terenie bazy. Prowadzone są zajęcia z młodzieżą szkolna gdzie zaangażowali się łowczy koła Tomasz Grubba i kol. Witold Jasieniecki oraz zajęcia doskonalące ;strzelectwo myśliwskie, m.in. zawody , połączone ze spotkaniami w otoczeniu przyrody oraz latem biesiady myśliwskie z rodzinami w GRZYWACZÓWCE .
Wzrasta zainteresowanie hodowlą psów myśliwskich. W rocznicę wpisania do rejestru koła tj. 25.09.2010 roku oraz 45-lecia koła odbyły się oficjalne uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru dla koła z udziałem najstarszych kolegów, założycieli "Grzywacza" ,władz miejskich , gminnych, okręgowych PZŁ, Nadleśniczego z Klinisk społeczności miejscowej oraz zaprzyjaĽnionych rolników oraz rodzin myśliwych.
W czasie uroczystości 26 zasłużonych myśliwych otrzymało odznaczenia łowieckie w tym cały zarząd koła. Przedstawiono dorobek koła oraz wystawę trofeów (w tym 7 szt brązowo medalowe wieńce jeleni i parostki 16 szt rogaczy. Zorganizowano dwu dniową biesiadę myśliwską dla gości i rodzin.
Koło od 2000 roku. corocznie wspiera finansowo projekt badań liczebności ptaków wodnych na Pomorzu Zachodnim (wykonywany przez ornitologów z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz współpracuje w monitoringu zwierzyny drobnej z OHZ PZŁ Czempiń.


medal z okazji 30 lecia koła

 

Sztandar KŁ Grzywacz w Stargardzie Szczecińskim

 

 

 

Galeria z uroczystości 45-lecia

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

aktualizacja: 19.05.2011

[Do góry]