KŁ   "Głuszec" w Szczecinie
 
Rok powstania: Koło Łowieckie "Głuszec" w Szczecinie powstało w 1952 roku. Liczy obecnie 45 członków macierzystych i 3 stażystów; skład Zarządu: Prezes - Andrzej Przanowski, Łowczy - Henryk Walczak, Skarbnik - Henryk Bogdański, Sekretarz - Alicja Gąsiorek. 

Obwód: Szczeciński "Głuszec" prowadzi gospodarkę na dwóch obwodach łowieckich: Obwód nr 58 (nadleśnictwo Rokita) o pow. 7888 ha - obwód leśny. Łowisko to stanowi ostatni człon Puszczy Goleniowskiej obfitujący w wielowiekowe drzewostany oraz różnorodne runo leśne. Doskonałe warunki do bytowania znajduje tu jeleń i dzik. Obwód nr 190 (nadleśnictwo Dobrzany) o pow. 4692 ha - obwód polny. Prawdziwą "perełką" tego łowiska są stawy rybne Dzwonowo (350 ha wody) - akwen obfitujący w wiele gatunków wszelakiego ptactwa wodnego, m.in.; dzikie gęsi, dzikie kaczki, czaple oraz orły. Myśliwską atrakcję stanowią także trzcinowiska otaczające stawy - matecznik i ostoja mocnej populacji dzika. Jako ciekawostkę warto dodać, iż na terenie tego obwodu pozyskano parostki rogacza wycenione na 164, 67 pkt. CIC - obecny rekord okręgu szczecińskiego! Koło posiada własne łąki na obwodzie nr 58 o pow. 7 ha. 

Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2005/06 przedstawiało się następująco: 
jelenie - 58 szt., 
dziki - 220 szt., 
sarny - 205 szt., 
lisy - 70 szt., 
dzikie gęsi - 70 szt., 
dzikie kaczki - 150 szt.

Współpraca: Koło "Głuszec" prowadzi czynną współpracę ze Szkołami na obwodzie nr 58 w Ostromicach i Wysokiej Kamieńskiej, organizując warsztaty łowieckie dla dzieci, majówki dla młodzieży szkolnej i lokalnej ludności, a także biorąc udział w festynach okolicznościowych organizowanych przez władze gminne. 

Dnia 10.11.2007 r.  podczas Balu Jubileuszowego miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru Koła. Sztandar został ufundowany przez członków Koła, a rodzicami chrzestnymi zostali Pani Dominika Cymbała i Pan Józef Skrzypiec

[Do góry]