KŁ "DZIK" w Gryficach
Data założenia: 5.05.1953 r.
Miejsce: przy Powiatowej Radzie Narodowej w Gryficach.
Założyciele: Kazimierz Kołodziejczak, Alfred Grzywaciński, Henryk Niewiadomski, Adam Błaszczyk, w początkowym składzie koło liczyło 30 członków.
Obecny skład zarządu: prezes Zenon Mroczkowski, łowczy Jerzy Michałowski, sekretarz Krzysztof Kwieciński, skarbnik Zygmunt Darol (zarząd kieruje kołem drugą kadencję), aktualnie (30.10.01 r.) koło liczy 39 członkow, w tym dwie ,,Diany": kol. E. Szymańska, kol. K. Dąbrowska.
Adres koła: ul. Watowa 18, 72-300 Gryfice.
Zasłużeni myśliwi: Zenon Mroczkowski (od 1985 r., członek zarządu, delegat na zjazdy woj. i okr, członek ORŁ w Szczecinie), Napoleon Bieresniewicz (od 1956 r, wieloletni strażnik łowiecki, wychowawca kandydatów, działa w komisji szacowania szkód), Tadeusz Polanowski (od 1956 r. członek zarządu koła, szef komisji szacowania szkód, inicjator prac na rzecz likwidacji wysypisk śmieci w lasach).
Stanice myśliwskie: koło posiada stanice. w Swieszewie nazywaną ,,Hubertowka.".
Kultura łowiecka: koło kilkakrotnie organizowało wystawy łowieckie na uroczystościach dożynkowych gminy i powiatu gryfickiego. Byliśmy współorganizatorami wystawy łowieckiej w 2000 r. w sail Pałacu Trzebiatowskiego. Od roku 1998 wyłoniliśmy spośród członków koła drużynę strzelecką, która osiąga znaczące wyniki na zawodach Okręgowych PZŁ. Koło jest współgospodarzem strzelnicy myśliwskiej w Jarominie.
Łowisko: dzierżawimy obwód nr 12 o pow. 13 849 ha. Na zagospodarowanie obwodu składają się: pola uprawne 9,3 ha, poletka łowieckie 3,9 ha, 17 paśników, posypy dla bażantow, polujemy z 37 ambon. Koło posiada magazyn pasz, ciągniki oraz sprzęt do prac polowych. Pasze dla zwierzyny na okres dokarmiania i na poletka zaporowe pozyskujemy z własnych upraw, wprowadzamy nowe odmiany roślin atrakcyjne dla dzikich zwierzat.  Koło uczestniczy w projekcie introdukcji bażantów wraz z kilkoma kotami. W roku 2001 wypuszczono do łowiska 250 szt. ptaków.
W naszym łowisku notujemy wysoki stan zwierzyny grubej. Organizujemy w sezonie 3-4 polowania dewizowe, a uzyskane fundusze przeznaczamy na zagospodarowanie obwodu i dokarmianie zwierzyny.
Historia koła: Pierwsze pisemne informacje o kole pochodza.z 5.05.1953 r. W tym czasie koło dzierżawiło 4 obwody łowieckie (7, 8, 9,10). W dniu 28.02.1959 r. 14 członków odeszło zakładając KŁ ,,Rega" Gryfice, pozostali utrzymali macierzysta. nazwę ,,Dzik".

[Do góry]