KŁ "DIANA" w Szczecinie
 
Założone zostało 4.07.1964 r., wpisano do rejestru kół łowieckich jako KŁ "Piżmak". W dniu 20.01.1965 r. zarząd koła zwrócił się do ZW PZŁ w Szczecinie o zmianę nazwy na KŁ "Diana".
Założyciele: 
w skład pierwszego zarządu koła wchodzili: Henryk Sawicki (prezes), Franciszek Ziętarski (łowczy), Janusz Wasiak (sekretarz), Lucjan Gulczyński (skarbnik). W początkowym składzie koło liczyło 14 członków.
Zarzšd Koła

Historia: 
Początkowo koło nie posiadało własnego terenu łowieckiego, dopiero 16.07.1965 r. przewodniczący WRN, Urzędu Rolnictwa i Leśnictwa przydzielił "Dianie" obwód 43 A. W pierwszym roku istnienia członkowie kota strzelili 1 dzika, 15 saren, 30 zajęcy, 40 kaczek i 177 tzw. szkodników łowieckich.
Kultura łowiecka, edukacja:
 Zarząd i członkowie koła duży nacisk kład± na przestrzeganie bezpieczeństwa oraz na wdrażanie tradycji łowieckich. Po każdym udanym polowaniu układany jest pokot, grane są sygnały przez trębacza (kol. G. Kijas). Młodzi myśliwi i składają podczas polowań ślubowanie, odbywa się ich pasowanie na doświadczonego myśliwego - rycerza św. Huberta. W kole prowadzona jest z wyjątkową pieczołowitością i starannością kronika, której dotychczas powstały dwa tomy (zasługa kol. E. Urbaniaka i jego rodziny). Koło współpracuje z młodzieżą trzech szkół na terenie obwodów - prelekcje, wyjazdy w teren.
Stanice myśliwskie:
 W 2001 r wybudowano "hubertówkę" w lesie, gdzie odbywają się spotkania i biesiady myśliwskie. Członkowie koła wybudowali 6 własnych stanic kwater myśliwskich w miejscowościach Konie i Runowo w centrum łowiska.
Łowisko: 
Obecnie KŁ "Diana" posiada dwa obwody: nr 154 (pow. 3278 ha) i nr 151 (pow. 3065 ha) na terenie Nadleśnictwa Łobez. W ostatnim sezonie pozyskano 12 jeleni, 142 dziki, 168 saren.
 Adres koła:
Koło łowieckie DIANA w Szczecinie
72-314 Radowo Małe 
Radowo Małe 91b/2

 

 

[Do góry]