KŁ  "Darz Bór" w Szczecinie
 
Data założenia: 13.01.1960 r. w Szczecinie.
Założyciele: Ryszard Aptowicz, Wacław Mroczek, Edward Sekuterski, Stefan Wojcie-chowski, Franciszek Kowalewski, Zygmunt Sygut, Jan Ligierko. W początkowym składzie koło liczyło 15 członków.
Obecny skład zarządu:
               Zbigniew  Wójcik            -  prezes zarządu,
               Jacek Synówka               -  łowczy,
               Tadeusz Czapliński       -  skarbnik,
               Norbert STARZYKi   -  sekretarz.

Aktualnie koło liczy 26 członków.
Adres: siedziba Koła mieści się:  ul. Zakole 54/10,  71-454 Szczecin,
 


Wyróżniający się myśliwi: Mieczysław Franz (pracował w Zarządzie, współpracuje z młodzieżą), Kazimierz Kijewski (opiekun młodego pokolenia myśliwych, zaangażowany w budowę świetlicy), Zbigniew LEGEZIŃSKI. (pracował w Zarządzie, angażował się w budowę stanicy),
Stanica myśliwska: koło posiada kompleks zabudowań na śródleśnej łące o pow. 0,8 ha (k. Ściechówka). Domek myśliwski o pow. 64 m2, w którym znajduje się świetlica i łazienki. Obok znajdują się także: stodoła i magazyn. Ponadto w obrębie ogrodzonego kompleksu kilku kolegów myśliwych postawiło swoje prywatne stanice.
Edukacja łowiecka: koło regularnie współpracuje z młodzieżą szkolną, w tym z kotami LOP działającymi w obrębie łowiska.
Łowisko: dzierżawiony jest obwód nr 41 na terenie N-ctwa Różańsko (Ziemia Lubuska). Powierzchnia obwodu wynosi 5528 ha (w tym lasu 2303 ha, pól 2225 ha). Pozyskanie: jelenie 20 szt., sarny 1 10 szt., dziki 40 szt

oficjalna strona internetowa koła

www.darz-bor.szczecin.pl


Uroczyste obchody "Huberta - 2006"

Kol. Mirosław Zawistowski ze strzelonym dzikiem

 
Stanica Koła - takie zwyżki robimy na miejscu Ambona do polowań w okresie zimowym
 
Paśnik Pamiatkowy kamień z okazji 45 lecia koła
 
Przyczepa do przewozu myśliwych na polowaniach zbiorowych Obelisk ku czci św. Huberta ufundowany przez  Kol. Edwarda Branicę
 

Stanica koła

 

Medal z okazji 45 lecia koła (awers i rewers)-

data aktualizacji: 11.02.2014 r.

[Do góry]